Redno in zadostno gibanje, je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na celostni otrokov razvoj, tako psihični, kot fizični, zaradi česar ga nikakor ne gre zanemarjati. Še posebej pomembno vlogo predstavlja ravno v predšolskem obdobju, saj gibalni programi, osvojeni v tej fazi otrokovega razvoja, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu otroka.
Gibalne dejavnosti prispevajo k otrokovemu zavedanju samega sebe v prostoru, pomagajo pri oblikovanju lastne identitete, samospoštovanja ter samozavesti. Z reševanjem zadanih gibalnih nalog, razvija svojo domišljijo, ustvarjalnost, nadzorovanje gibanja in iznajdljivost ter tako na prijeten način izraža tudi svoja čustva ter sprošča energijo. Otrokovo redno in zadostno gibanje bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj in zdravje kosti, sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti (hoja, tek, skakanje, poskakovanje, preskakovanje, plezanje, metanje) ter na razvoj finomotoričnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje med drugim tudi za pisanje in risanje.
Da bi dosegli koristi za svoje zdravje in razvoj, bi se morali otroci in mladostniki po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije gibati vsaj 60 minut na dan, vse dni v tednu. Otrok, ki prosti čas preživlja v okolju, ki je naklonjeno gibanju in gibanje tudi spodbuja, se bo igral-gibal povsem spontano. Potrebno pa se je zavedati, da smo ravno starši tisti, ki dajemo otrokom zgled – tudi pri gibanju. Zato pojdite z otrokom na igrišče, v gozd, hribe. Otroku dopustite čim več prostega gibanja, naj preskakuje korenine, pleza po drevesih, preizkuša svoje ravnotežje, moč in koordinacijo.
Smo v času, ko športni pedagogi svarijo, da je gibanja v šolah premalo, kar bi morali nadoknaditi doma, v prostem času. A so otroci vse bolj statični, pred računalnikom in televizijo. Zgolj za predstavo naj navedemo nekaj zaskrbljujočih podatkov. Tek na 600 m bomo čez 10 let imenovali hoja na 600 m, nekateri otroci ne zmorejo narediti niti prevala, če so se včasih otroci pri testu vese v zgibi držali preko minute, je sedaj uspeh zdržati zgolj 15 sekund. Čas, ki ga otroci preživijo za ekrani (televizija, tablični računalniki, računalniki, telefoni) se že v predšolskem obdobju na žalost lahko meri v urah na dan.
Gibanje v otroštvu ima morda celo večji vpliv na razvoj možganov, kot si lahko predstavljamo. Inteligenca je med drugim odvisna tudi od povezav, ki jih med seboj uspejo narediti živčne celice. Te povezave imenujemo sinapse. V zgodnjem obdobju je zato treba otroku omogočiti, da se veliko plazi, skače in se prosto giblje. Potrebno se je zavedati, da preskok pomembne faze plazenja povzroči manjše število oblikovanih sinaps. Otroku prav tako ne preprečujmo skakati, v skrbi da bo padel ali mordebiti uničil kavč. S tem zmanjšujete možnosti, da bi zelo pomembni impulzi prišli v otrokove možgane. Ko otrok skače ali uravnava ravnovesje, mora aktivirati vse svoje mišice, z aktivacijo mišic tako pošilja impulze v možgane, le ti pa nadzirajo vse mišice in oblikujejo sinapse. Nevroni ali živčne celice, ki ne delajo, se izgubljajo, umirajo in edini način, da preživijo, je, da so stalno v pogonu, da delajo. Delajo pa, ko otrok skače, se vrti, plazi,…
Zato omogočite otroku čim več prostega gibanja, pustite mu, da v varnih okvirih preizkuša svoje meje, spoznava sebe in svet okoli sebe. Zavedajte se pomena gibalnih aktivnosti tako na fizični kot psihični razvoj otroka in tako naredite nekaj resnično dobrega zanj in njegovo prihodnost.
Ker se zavedamo pomena gibanja v otrokovem razvoju in zato spodbujamo zdrave oblike gibanja v predšolskem obdobju, v okviru Športnega društva OLIMP za vas pripravljamo programe, pri katerih bodo vaši otroci v prijetni skupini in pod vodstvom strokovnih vaditeljev razvijali svoje gibalne sposobnosti, se družili s svojimi vrstniki in bili deležni kakovostnega prvega stika z različnimi športnimi aktivnostmi.
V letošnji sezoni za vas pripravljamo program telovadba, ki je namenjen otrokom od 3-6 leta starosti ter program nogometne urice, namenjen otrokom od 4-7 leta. Razvijajmo se skupaj!

Avtor: športno društvo Olimp