V svetu, kjer so poklicni vozniki tradicionalno večinoma moški, opažamo precejšen premik v odstotku žensk, ki se odločajo za ta poklic. Čedalje več žensk se odloča za poklic voznice tovornjakov, avtobusov, taksijev in drugih večjih ter težjih prevoznih sredstev, kar kaže na spreminjanje stereotipov in priložnosti za enakopravnost spolov na področjih dela. V zadnjih desetih letih se je v Nemčiji delež žensk, ki se izobražujejo za poklicne voznice, povečal s štirih na enajst odstotkov.

To je pomemben korak k spodbujanju vključenosti žensk na področjih, ki so bila dolgo časa in so še rezervirana pretežno za moške. K temu prispevajo različni dejavniki, kot so ozaveščanje o enakopravnosti, pozitivna diskriminacija oz. privilegiranje deprivilegiranih, sprememba družbe, predvsem pa spremembe v gospodarstvu. Konec koncev se danes podjetja soočajo z veliko izzivi, eno izmed pomembnejših pa je pridobivanje nove delovne sile.
Panoge, ki se ukvarjajo s prevozništvom, so začele s pomočjo psihologov, raziskovalcev in inženirjev raziskovati in poslušati potrebe, ki jih izražajo ženske v tem poklicu. Eno izmed vodilnih podjetij na tem področju je MAN Truck & Bus, ki je v sklopu svojih raziskav ugotovil, da so ženske v povprečju osem let mlajše, enajst cm nižje in osemnajst kilogramov lažje od svojih moških sodelavcev. Pogovarjajo se tudi o potrebah, kot so velikosti ležišč, prisotnost umivalnika/tuša v vozilu, število potrebnih vtičnic ipd. Prevoznike hkrati zanima, kaj zanje pomenijo boljši delovni pogoji, kakšni urniki so sprejemljivi in podobno. Vse te izsledke raziskav proizvajalci, prevozniki, serviserji in prodajalci skušajo vpeljati v prakso.

Raznolikost spolov na delovnem mestu lahko prispeva k izboljšanju delovnih odnosov, povečanju inovativnosti ter boljši splošni podobi podjetja. Poleg tega lahko večje število žensk v tem sektorju prispeva k zmanjšanju primanjkljaja delavcev in zagotavljanju stabilnosti v prevozniški industriji.

Kljub temu ostajajo nekatere ovire za ženske, vključno s spolnim predsodkom in družbenimi pričakovanji. Vendar pa je jasno, da se trend spreminja v korist večji vključenosti žensk v tem sektorju, kar obeta bolj raznoliko in enakopravno prihodnost za poklicne voznice po vsem svetu.

Starši z otroki vabljeni v Minicityjevo Transportno hišo, kjer so nam partnerji MAN Trucks & Bus, Prigo in Klemen transport omogočili, da ozaveščamo in delamo premike pri najmlajših, kjer stereotipi še niso prisotni in zakoreninjeni.