Transportna hiša

V transportni hiši otroci spoznavajo poklic voznika tovornega vozila prevoznika in disponenta. Spoznavajo se s potekom transporta, vrstami blaga, ki ga lahko prevažamo, pripadajočimi vozili in pravila, ki jih morajo vozniki tovornih vozil upoštevati pri svojem delu.

Znanja, ki jih pridobimo

Otroci spoznajo korake v transportni poti in vse pomembne lastnosti.

Otroci spoznajo poklic voznika, njegove pripomočke in pravila za transport.

Otroci spoznajo poklic disponent njegovo delo in pripomočke, ki jih uporablja.

Otroci spoznajo, s katerimi različnimi vozili prevažamo določen tovor

Otroci dobijo nalogo za prevoz blaga, ki jo morajo uspešno rešiti in blago dostaviti na dogovorjen cilj.

Poklici, ki jih spoznavamo

Poklicni voznik

Disponent

Kompetence, ki jih krepimo

Samostojnost

Pomnjenje informacij

Logično razmišljanje

Razlikovanje

Spodbujanje razmišljanja

Spretnost