Arhitekturna hiša

V igralni enoti otroci spoznavajo poklic arhitekta in njihov svet. Srečajo se z glavnimi fazami dela arhitekta in se preizkusijo v vlogi krajinskega in stavbnega arhitekta. Ustvarijo svoje načrte in ideje za izgradnje mesta, izdelajo 3D makete namenskih stavb in izdelajo lastne strukture.

Znanja, ki jih pridobimo

Otroci spoznajo poklic arhitekta, pripomočke, ki jih uporablja in različne veje arhitekture, s katerimi se lahko ukvarjajo.

Otroci načrtujejo mesto na velikih načrtih, kasneje preidejo na specifično načrtovanje konkretnih namenskih objektov. Otroci spoznavajo prehajanje iz 2D v 3D dimenzijo.

Otroci se spoznajo s primerom makete in s spoznavanjem tlorisne mreže izdelajo svoj objekt in njegovo notranjo razporeditev.

Otroci preko različnih vzorcev spoznavajo materiale, njihovo namembnost in sestavo. Spoznajo se tudi z barvami in njihovimi lastnostmi in vlogo v svetu arhitekture.

Poklici, ki jih spoznavamo

Arhitekt

Kompetence, ki jih krepimo

Samostojnost

Domišljija 

Pomnjenje informacij

Logično sklepanje

Razlikovanje

Spodbujanje razmišljanja

Spretnost

Finamotorika