Kreativno otroško mesto Minicity Ljubljana je namenjeno otrokom do 14. leta. V njem skozi didaktično igro pod vodstvom izobraženih animatorjev spoznavajo več kot 50 poklicev s pomočjo različnih pripomočkov in usvajajo uporabna znanja za vsakodnevno življenje. Za programi v posameznih hišicah stoji pedagoška ekipa, ki želi strokovno prispevati k nadgradnji oz. dopolnitvi vrtčevskega kurikuluma in  šolskega načrta. V letošnjem šolskem letu so nas obiskale številne vrtčevske in osnovnošolske skupine, ki so na podlagi dejavnosti osvojile zastavljene cilje v sproščenem okolju.

 

Otroci v Minicityju postanejo to, kar si želijo. V več kot 40 edinstvenih igralnih enotah se preizkusijo v poklicih, kot so: avtomehanik, novinar, detektiv, gasilec, bančni svetovalec, prodajalec, zobozdravnik, založnik, porodna babica, ustni higienik, živilski tehnolog, zidar, električar, vrtnar, tiskar, poštar, turistični vodnik, kuhar, voznik avtobusa, strojevodja, dermatolog in mnogih drugih. Za vrtčevske skupine in razrede smo pripravili različne dejavnosti s področja naravoslovja, družboslovja, kulture ipd. Izobraženi animatorji so otroke vodili skozi številne aktivnosti, izzive, naloge, preizkuse, teste ... da so osvojili določene cilje. Vse je potekalo zelo sproščeno in motivacijsko v igralnih enotah, kot so založba, televizijski studio, radio, kino, trgovina, pekarna, mlekarna, računalniška hiša, tiskarna, čistilni kotiček, čevljarska delavnica, zobozdravstveni center, pošta, porodnišnica, banka, turistična agencija in druge. Na neformalen način so osvojili raznovrstna znanja. Skozi didaktično igro, ki je zasnovana na skrbno zastavljenih programih, ki se izvajajo v posamezni igralni enoti, so otroci krepili različne veščine in utrjevali veščine, kot so: sporazumevanje v maternem jeziku, matematična, digitalna pismenost, socialna, državljanska, samoinciativnost, podjetnost, fino in grobo motoriko ...

 

Vabimo vas, da skupaj z vrtčevskimi ali šoloobveznimi otroki tudi vi obiščete Minicity. Za rezervacije termina in dodatne informacije oddajte povpraševanje na elektronski naslov ana.obal@minicity.si. 

 

Vtisi učiteljev in vzgojiteljev

 

''Pomembna se mi zdi smiselnost povezave s temo, ki se obravnava v vrtcu – uporabni poklici, kar se lepo dopolnjuje in je mišljeno kot obogatitvena dejavnost, kjer otroci lahko dobijo izkušnje. Najboljši kotički so bili: trgovina, avtomehanična delavnica, Gradimo hišo. Žal nismo preizkusili gasilske postaje, zobozdravniškega centra, Srečnega mesta in televizijskega studia ...''

 

''Otroci dobijo priložnost izkusiti stvari, ki jih v vsakdanjem življenju ne morejo (prilagojeno višini otroka). Poučni igralni enoti za predšolske otroke sta porodnišnica in mlekarna. Minicity - možnost, da se vživijo v različne poklice, spoznajo njihovo delo.''

 

''V Minicityju so otroci ves čas aktivni. Tu so raznolike dejavnosti. Pohvalila bi strokovno vodenje. Vedno zapustijo Minicity z lepimi vtisi in radi se vračajo.''

 

''Veliko stvari je na enem mestu, otroci so del izkustvenega učenja, ves čas so vsi lahko aktivni. Trgovina je polna predmetov in predstavljena zelo realno. V studiu so otroci videli, kako izgleda z druge strani. Pekarna je ponudla sodelovanje in končni izdelek. Všeč nam je, da so otroci motivirani in ves čas aktivni. Pohvalili bi vašo prilagodljivost glede programa in želja glede malice.''

 

''Otroci imajo v majhnem kraju možnost spoznati veliko poklicev in doživeti mnogo dogodivščin. Posebna zahvala gospe Ani Obal za topel sprejem in prijazno pomoč.''

 

''Otroci so v sobah aktivni, spoznavajo različne poklice preko raznovrstnik aktivnosti. Najbolj všeč so jim bile hiške: trgovina, saj so v njej konkretno sodelovali kot kupci in prodajalci, zobozdravniški center in porodnišnica. Učenci so ves čas obiska bili aktivno vključeni v delo po hiškah in so uživali.''

 

''V igralnih enotah lahko praktično preizkusijo različne vloge, poklice, pripomočke ...''

 

''Obisk Minicityja da znanje za vsesplošno življenje na sploh, da se učenci spoznajo z različnimi storitvenimi dejavnostmi – poklici za nadaljnje odločitve svojih poti in ciljev. Zelo zanimive v mestu so enote: pekarna, porodnišnica, banka ... Otroci so bili seznanjeni z dejavnostjo v celoti ...''

 

''Minicity nam ustreza, ker so učenci vseskozi aktivni. Najbolj sta jim bili všeč hiški Gradimo hišo in pekarna.''

 

''Minicity je edinstven in ponuja, kar drugi ne. Vsaka hiška je izvirna po svoje. Veliko aktivnosti na enem mestu.''

 

''Dodana vrednost Minicityja je zagotovo v tem, da so učenci ves čas aktivni udeleženci. Nasmejani obrazi učencev so najboljša povratna informacija. Vse čestitke!''

 

''Všeč so nam dejavnosti, ki otrokom nudijo konkretno izkušnjo. Za otroke je to posebno doživetje, ki so ga nekateri prvič deležni pri vas.''

 

''Obisk Minicityja Ljubljana predstavlja ogromno obogatitveno dejavnost za otroke. Ob različnih dejavnostih se na konkreten in njim razumljiv način (preko igre) seznanijo s številnimi dejavnostmi, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Minicity Ljubljana se od drugih oblik aktivnosti za otroke razlikuje po tem, da v posamezni sobi otrok spozna pripomočke, ki jih v določeni sobi uporabljajo (konkretni pripomočki) oz. ki se uporabljajo v resničnem življenju. Vsa pohvala za organizacijo, vodenje, opremljenost posameznih prostorov. Kar tako naprej!''

 

''Učencem je bil najbolj všeč ''soba'' didaktično igralo. Všeč so jim bile tudi sobe: zobozdravstveni center, avtohiša, posebno pa so uživali in se nasmejali v kinu. Najraje bi si ogledali vse sobe, a mora kaj ostati tudi za drugič!''

 

''Dodana vrednost Minicityja je zagotovo v tem, da so dejavnosti oblikovane zelo realistično in primerno otrokom različnih starosti. Od drugih oblik aktivnosti za otroke se razlikujejo po tem, da so dejavnosti in situacije, v katere se otroci vživijo, iz vsakdanjega življenja. Otroci so s temi dejavnostmi že seznanjeni, v Minicityju pa se lahko še sami preizkusijo v dejavnostih, ki jih ponavadi izvajajo odrasli. Najbolj so jim bile všeč: mlekarna, avtohiša, hiša strahov in trgovina. Otroci so se v teh hiškah najbolj vživeli v dejavnosti in ob tem zelo uživali. Aktivnosti v Minicityju so zelo raznolike, zanimive in dobro predstavljene. Zagotovo še pridemo.''    

 

Natečaj za šole in vrtce

 

Decembra smo v kreativnem otroškem mestu Minicity pripravili zanimiv natečaj za šole in vrtce. Vaša naloga je, da si pogledate Instagram profil Minicityja, kjer smo vsak dan objavili idejo za novo kreativnico in pravljico. Glavni junak je jelenček Rožle, ki je pripravljal darilo za najboljšega prijatelja ježka Milana in nas učil o vrednotah, ki so pomembne v našem življenju.

Naloga natečaja je, da pripravite kreativne izdelke na temo vrednot, ki jih v zadnjih časih prepogosto zanemarjamo. Izdelki so lahko narisani, napisani, ustvarjeni iz izbranih materialov … Želimo prejeti čim več kreativnih in izvirnih pristopov k tematiki vrednot. Vljudno vabljeni, da pošljete izdelke v obliki fotografij na elektronski naslov ana.obal@minicity.si do 31. 1. 2022. Izbrano vrtčevsko skupino ali razred bomo nagradili z brezplačnim obiskom kreativnega otroškega mesta Minicity.