10:00 - 20:00 (0)

info@minicity.si

+386 41 377 366

Od ponedeljka, 18. maja, bodo otroci spet pogosteje na šolskih poteh, zato je prav, da se starši z njimi preventivno pogovorite o varni poti v šolo. Ponovno jih seznanite, kje in kako je treba prečkati cesto, opozorite jih na nevarnosti na določenih lokacijah in v kočljivih situacijah ter na pozorno opazovanje dogajanja okrog sebe. Tudi vi jim bodite za vzgled na vsakem koraku in upoštevajte prometne predpise. Za zagotavljanje varne poti šolarjev pa bodo skrbeli tudi policisti. Andrej Jurič iz Sektorja prometne policije pri Upravi uniformirane policije nam je posredoval številne nasvete, s katerimi lahko poskrbimo, da učenci prvega, drugega in tretjega razreda obnovijo znanje o osnovnih prometnih pravilih ter se prijetno in varno vrnejo v šolske klopi. 

Otroci prve triade bodo spet sedli v šolske klopi. Ali staršem svetujete, da z njimi še enkrat prehodijo pot od doma do šole in obnovijo znanje o tem, kako se mora pešec vesti v prometu? Otroci prve triade bodo spet sedli v šolske klopi. Ali staršem svetujete, da z njimi še enkrat prehodijo pot od doma do šole in obnovijo znanje o tem, kako se mora pešec vesti v prometu? 


Otroci so kot udeleženci v cestnem prometu nepredvidljivi, prometne predpise si predstavljajo po svoje. Zato toplo priporočamo, da starši čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji. Pri tem preverite njihovo znanje v smislu, kaj znajo in zmorejo. V tovrstno izobraževanje naj spada tudi sprehod od doma do šole in nazaj po šolski poti. Pri takšni hoji jih je treba seznaniti z osnovnimi prometnimi pravili in opozoriti na nevarnosti. Otroka je treba pripraviti na samostojno udeležbo v prometu.


Kako bodo od 18. maja dalje šolarjem na poti v šolo pomagali policisti? Bodo tudi tokrat na prehodih za pešce prostovoljci, ki bodo usmerjali otroke in opozarjali tako njih kot tudi voznike na varnost v prometu? 


Policija za 18. maja 2020 posebej ne načrtuje dodatnih aktivnosti za večjo varnost  šolskih otrok. Vse aktivnosti bodo izvedene pri rednem delu policije.


Na kaj naj bodo otroci kot samostojni udeleženci v prometu še posebej pozorni? Morajo prvošolci nositi rumene rutke? Priporočate, da nosijo svetla oblačila in odsevnike ter tako poskrbijo za svojo boljšo vidnost?


Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Njihovo učenje samostojne udeležbe v prometu naj se ne začne tik pred vstopom v osnovno šolo, temveč mnogo prej. Strokovnjaki ugotavljajo, da je to potrebno že od 2. leta starosti naprej. Otroci naj vedno izberejo najvarnejšo pot v šolo z izbiro površin, ki so namenjene pešcem. Cesto naj prečkajo le na označenem prehodu za pešce. Če prehoda za pešce ni, pa na takem mestu, ki je najbolj varno in pregledno za prečkanje ceste. Pozorni naj bodo na semaforje in se dosledno držijo prometnih pravil prečkanja vozišča – pri zeleni luči na prehodu za pešce. Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo prosto pot. Ne smejo nenadoma stopiti na cesto. Predvsem pa morajo biti otroci za samostojno udeležbo v prometu naučeni, da jih ne sme premamiti kakšen mamljiv predmet, prijatelj ali kaj podobnega na drugi strani ceste. Vsekakor priporočamo, da imajo otroci oblečena svetla oblačila z odsevniki za boljšo vidnost v prometu. Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe ali otroka, starejšega od 10 let, če to dovolijo starši ali skrbniki. Rumene rutke so obvezne pri učencih prvega in drugega razreda osnovne šole.


Kaj je nevarno in nespametno početje ob cesti? Česa nikakor ne smejo delati, da se izognejo tveganju za nesrečo? Pripravljate kakšno akcijo ali projekt za ozaveščanje o primernem vedenju v prometu?


Nevarno in nespametno početje je igranje ob ali celo na cesti. Otroci med igro hitro pozabijo, da so ob cesti, in lahko stečejo nanjo (po žogo ipd.). Tveganje za nesrečo se zmanjša, kadar ne kršimo cestnoprometnih predpisov, kar pomeni, da se morajo otroci držati pravil, ki veljajo za pešce kot samostojne udeležence v prometu. To je uporaba površin, namenjenih za pešce, kolesarje, hoja po pravilni strani ceste, prečkanje ceste po vrisanem prehodu za pešce itd. Policija ne opravlja nalog varstva šolskih otrok samo v začetku šolskega leta. Naloge opravlja vse šolsko leto. V tem času posebnih akcij ali poostrenega varstva šolskih otrok ne načrtujemo.


Ker bodo šolske poti zopet polne otrok, kaj polagate voznikom na srce? 


Vozniki motornih vozil naj bodo v cestnem prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost. Temu naj prilagodijo tudi način svoje vožnje. Na šolskih poteh naj zmanjšajo hitrost vožnje, vozijo naj posebej previdno in počasi. Pozorni naj bodo na pešce, ki želijo prečkati vozišče. Parkirajo naj samo na za to določena mesta, da ne ogrožajo otrok v cestnem prometu. Med vožnjo naj ne uporabljajo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (telefon ipd.), ker nevarno preusmerjajo pozornost s ceste in dogajanja v prometu.

Mlajše otroke na poti od doma do šole pospremite vi, starši, ali brat ali sestra, starejša od desetih let. Vsi skupaj upoštevajmo navodila in pravila varne udeležbe v prometu ter skrbimo, da otroci prečkajo cesto na prehodu za pešce pri zeleni luči, da nenadoma ne stopajo na cesto, da se ne igrajo na pločniku in da so v avtomobilu vedno pripeti z varnostnim pasom. Učencem želimo varno in srečno pot v šolo ter uspešen zaključek šolskega leta.

Avtor: N.K. 

Fotografija: Pexels.com