Ker v Sloveniji drastično primanjkuje logopedov, otrok s težavami na področju govora, jezika in komunikacije pa je v predšolskem obdobju kar med 30 in 40 odstotkov, so čakalne dobe za logopedsko obravnavo zelo dolge. Da bi otrok na področju govora in jezika dobro napredoval in logopeda niti ne bi potreboval ali v primeru, ko čakate na strokovnjaka, otroku lahko pomagate že prej.

Otrokovo govorno-jezikovno komunikacijo spodbujajte preko vsakodnevnih situacij, pogovora in igre, s pomočjo dobro izbranih igrač in materialov, ki jih v svoje delo vključuje tudi logoped. To so različne lesene igrače, vstavljanke, kocke, sestavljanke, knjige, mehke igrače, dojenčki, lutke in družabne igre. Izbiro igrač ali družabne igre in način, preko katerega boste spodbujali otrokov razvoj, prilagodite otrokovim sposobnostim in starosti. Podrobne nasvete in ideje, kako spodbujati otrokov govorno-jezikovni razvoj najdete na spletni strani GingoTalk.

Kaj je GingoTalk?

GingoTalk je delo dveh prijateljic in logopedinj, ki združujeta svoje znanje in ideje na področju govorno-jezikovne komunikacije. Tako nastajajo zanimivi prispevki, članki, učni listi, didaktični pripomočki in poučne igrače. Na spletni strani www.gingotalk.com se lahko prijavite na novice, kjer mesečno brezplačno prejemete prispevke, pobarvanke, delovne liste in druge učne materiale.

 

Za namen spodbujanja otrokovega govora in jezika je v okviru znamke GingoTalk nastala nova poučna in zabavna igra Klepetajmo!. Igra vsebuje ročno lutko in kartice z vajami, ki pripomorejo k lažjemu pridobivanju določenih glasov. Posebnost ročne lutke Gingo je, da ima premična usta z jezikom, zato se otroci lahko še bolj intenzivno vključujejo v igro, pogovor in učenje govora ter jezika.

 

Učenje jezika s pomočjo lutke

Predstavljamo vam nekaj idej, kako preko lutke ali podobnih igrač otroku pomagamo pri podpori in učenju jezika:

- učenje delov telesa: Otroku preko igre pokažemo in povemo imena za določene dele telesa. Sčasoma ga spodbujamo, da sam pokaže/poimenuje določen del telesa ali obraza, ki jih prepozna na igrači ali na sebi (oči, nos, usta, ušesa, roke, prsti, trebuh, noge).

- učenje oblačil: Spodbudite svojega malčka, da skupaj z vami ali samostojno lutko obleče. Lahko uporabite otrokova oblačila ali obleke drugih igrač (nogavičke, hlače, majice). Otrok se ob tem uči novih pojmov, ki jih kasneje tudi ustrezno uporabi.

- učenje osnovnih pojmov: Uporabite lutko z različnimi drugimi predmeti, kot so škatla, odeja, miza. Ob tem otroka preko navodil, kam naj lutko postavi, učite ustreznega razumevanja in uporabe predlogov (V škatlo, POD odejo, NA mizo), barv (ZELENA lutka, RDEČA odeja) in pojmov vezanih na velikost (VELIKA miza, MAJHNA škatla, VEČJA lutka), hkrati pa otrok razvija tudi slušno pozornost in spomin.

- učenje glagolov in pridevnikov: Lutko uporabite skupaj z drugimi otroškimi igračami ali vsakodnevnimi predmeti, kot na primer: postelja, žlica, kozarec, oblačila, hrana. V igri se otrok uči novih glagolov in pridevnikov: jesti, piti, spati, sedeti, stati, lačen, zaspan, žejen, vesel, žalosten.

- razvoj socialnih in pragmatičnih spretnosti: Otroške lutke, dojenčki in podobne mehke igrače so lahko odlično orodje za pomoč pri učenju ustreznih socialnih in pragmatičnih spretnosti. V simbolni igri, ko se z otrokom pogovarjamo in pretvarjamo, da z igračo kuhamo, jo hranimo, se igramo zdravnike ali frizerje, se otrok uči ustrezne komunikacije in smiselne uporabe jezika.

 

Obilo zabave pri igranju, spodbujanju otrokove govorno-jezikovne komunikacije in učenju novih spretnosti!

 

Vir: Dolinar M., Kavšek Vrhovec P. (2020). GingoTalk Blog https://www.gingotalk.com/blog/

Foto: Travnik