Pravila in pogoji nagradne igre Minicity »Nariši nasmeh«

 

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Minicity d.o.o., Ameriška ulica 13, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro Minicity »Nariši nasmeh« (v nadaljevanju: nagradna igra). Nagradna igra poteka v soboto, 18. maja 2024 med 9.00 in 17.30, na prizorišču dogodka Nariši nasmeh.

 

 1. SODELOVANJE V NAGRADNEM ŽREBANJU

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in na nagradnem obrazcu zberejo vsaj 4 žige na postajah, ki so postavljene v sklopu prizorišč dogodka Nariši nasmeh ter izpolnijo nagradni obrazec. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s pravili in pogoji te nagradne igre. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani.

 

Izmed vseh sodelujočih, bomo izžrebali izžrebance, med katerimi bo vsak prejel po eno izmed spodnjih nagrad:

 

1. nagrada - prenosni računalnik HP 250 G10, v vrednosti 679,99 €

 

2. nagrada - vikend paket v leseni welness hiški in obisk adrenalinskega parka za celo družino v Kampu Menina, v vrednosti 285,00 €

 

3. nagrada - indijanski šotor Muddy Buddy Dreamer Bauhaus, v vrednosti 169,00 €

 

4. nagrada - rojstni dan za otroka v Minicityju, v vrednosti 149,00 €

 

5. nagrada - paket sladoleda Ledo King kornet Malina Cake, v vrednosti 41,90 €

 

6. nagrada - komplet izdelkov Planet Fortuna, v vrednosti 41,80 €

 

7. - 9. nagrada - družinski paket Paloma DINO izdelkov, v vrednosti 41,00 €/ nagrada

 

10. - 12. nagrada - paket 6 zobnih ščetk VBO, v vrednosti 40,00 € / nagrada

 

13. nagrada - paket sladoledov Ledo Lino Lada na palčki, v vrednosti 39,00 €

 

14. nagrada - paket sladoledov Ledo Ledo Medo na palčki, v vrednosti 33,00 €

 

15. - 17. nagrada - paket 3 zobnih ščetk VBO, v vrednosti 27,64 € / nagrada

 

18. - 20. nagrada - Minicityjev darilni paket z vstopnico in majčko s kratkimi rokavi, v vrednosti 26,90 € / nagrada

 

21. - 28. nagrada - paket izdelkov BenQuick, v vrednosti 23,60 € / nagrada

 

29. - 31. nagrada - sončna krema Bambo Nature ZF 30, v vrednosti 12,89 € / nagrada

 

32. - 36. nagrada - darilni paket za otroka MAN, v vrednosti 9,90 € / nagrada

 

37. - 39. nagrada - 1 x deo roll-on + 1 x balzam za ustnice Abena, v vrednosti 8,58 € / nagrada

 

40. nagrada – Cedevita, 900 g, v vrednosti 6,59 €

 

41. nagrada – Cedevita, 455 g, v vrednosti 3,99 €

 

42. nagrada – Cedevita, 200 g, v vrednosti 1,99 €.

 

 1. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU

V nagradni igri Nariši nasmeh lahko sodeluje vsak, ki bo v obdobju trajanja nagradne igre (18. 5. 2024 med 9.00 in 17.30) zbral vsaj 4 žige na postajah in izpolnil nagradni obrazec za sodelovanje, ki ga bo oddal v za to predviden nagradni boben, ki se nahaja na prizorišču dogodka Nariši nasmeh.

 

 1. POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCEV

Nagrajenci bodo izžreban 18. 5. 2024, ob 18.00 z javno razglasitvijo na dogodku Nariši nasmeh, ki ga prireja Minicity d.o.o., na Ameriški ulici 13 v Ljubljani. Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje lahko sodeluje z več nagradnimi kuponi, prejme pa lahko največ eno nagrado iz nagradnega sklada. V kolikor je izžrebanec, ki je že prejel katerokoli nagrado iz nagradnega sklada z drugim nagradnim kupončkom izžreban še za kakšno nagrado, se žreb dotične nagrade šteje za neveljavnega in se za dotično nagrado izžreba drugega nagrajenca. Nagrajenci bodo razglašeni na velikem odru pred Minicityjem v soboto, 18. 5. 2024, ob 18.00 in objavljeni na spletni strani www.minicity.si ter o prejemu nagrade obveščeni po elektronski pošti.

 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 1. NAGRADE

Nagradni sklad:

 1. nagrada - prenosni računalnik HP 250 G10, v vrednosti 679,99 €

 

 1. nagrada - vikend paket v leseni welness hiški in obisk adrenalinskega parka za celo družino v Kampu Menina, v vrednosti 285,00 €

 

 1. nagrada - indijanski šotor Muddy Buddy Dreamer Bauhaus, v vrednosti 169,00 €

 

 1. nagrada - rojstni dan za otroka v Minicityju, v vrednosti 149,00 €

 

 1. nagrada - paket sladoleda Ledo King kornet Malina Cake, v vrednosti 41,90 €

 

 1. nagrada - komplet izdelkov Planet Fortuna, v vrednosti 41,80 €

 

 1. - 9. nagrada - družinski paket Paloma DINO izdelkov, v vrednosti 41,00 €/ nagrada

 

 1. - 12. nagrada - paket 6 zobnih ščetk VBO, v vrednosti 40,00 € / nagrada

 

 1. nagrada - paket sladoledov Ledo Lino Lada na palčki, v vrednosti 39,00 €

 

 1. nagrada - paket sladoledov Ledo Ledo Medo na palčki, v vrednosti 33,00 €

 

 1. - 17. nagrada - paket 3 zobnih ščetk VBO, v vrednosti 27,64 € / nagrada

 

 1. - 20. nagrada - Minicityjev darilni paket z vstopnico in majčko s kratkimi rokavi, v vrednosti 26,90 € / nagrada

 

 1. - 28. nagrada - paket izdelkov BenQuick, v vrednosti 23,60 € / nagrada

 

 1. - 31. nagrada - sončna krema Bambo Nature ZF 30, v vrednosti 12,89 € / nagrada

 

 1. - 36. nagrada - darilni paket za otroka MAN, v vrednosti 9,90 € / nagrada

 

 1. - 39. nagrada - 1 x deo roll-on + 1 x balzam za ustnice Abena, v vrednosti 8,58 € / nagrada

 

 1. nagrada – Cedevita, 900 g, v vrednosti 6,59 €

 

 1. nagrada – Cedevita, 455 g, v vrednosti 3,99 €

 

 1. nagrada – Cedevita, 200 g, v vrednosti 1,99 €.

 

 

 1. PODELITEV NAGRAD

Nagrajenci bodo razglašen na dogodku Nariši nasmeh 18. 5. 2024 in objavljeni na spletni strani www.minicity.si ter o prejemu nagrade obveščeni po elektronski pošti.

 

 

 1. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajencem, ki bodo prisotni na žrebu nagradne igre v soboto, 18. 5. 2024, bomo izročili nagrade takoj po žrebu. Ostale nagrajence bomo o prejemu nagrade obvestili po elektronski pošti. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tem nagradnem žrebanju in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih.

 

V kolikor se sodelujoči strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in izvajalca nagradne igre, izvajalec e-mail naslove posreduje organizatorju nagradne igre.

 

Udeleženec nagradne igre izvajalcu in organizatorju nagradne igre kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

Organizator zagotavlja, da se po prenehanju potrebe po hrambi podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca nagradne igre, osebni podatki izbrišejo.

 

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na: info@minicity.si.

 

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Minicity Ljubljana. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Minicity Ljubljana, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@minicity.si.

 

 1. DRUGO

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem v aplikaciji. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

 

Ljubljana, dne 15. 5. 2024.