Javna agencija RS za varnost prometa želi, da smo v teh toplih pomladnih dneh še posebej pozorni na kolesarje, ki so ranljivejši udeleženci v prometu. Predvsem vozniki motornih vozil morajo biti posebej skrbni in pozorni na kolesarje, upoštevati morajo pravila prednosti (na prehodih imajo prednost kolesarji), imajo naj minimalno bočno varnostno razdaljo (1,5 m) ob prehitevanju ter v naseljih zmanjšati hitrost.

 

Agencija za varnost prometa izvaja z nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o varnosti kolesarjev, ki poteka od 15. maja do 3. junija 2022. Poudarek je na varnem kolesarjenju, uporabi zaščitne kolesarske čelade, usposabljanju za vožnjo kolesa in spodbujanje izvajanja kolesarskih izpitov po šolah, promocija varnega kolesarjenja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, nadzor nad ravnanjem voznikov, izvedba državnega tekmovanje Kaj veš o prometu? Slednje bo potekalo 28. 5. 2022 na Jesnicah.

 

Vse šole vabijo, da pripomorejo k ozaveščanju pomena varnega kolesarjenja. Spomladi je ustrezen čas za preverjanje tehnične brezhibnosti kolesa. Za zapisnike pregleda kolesa in nalepke Varno kolo povprašajte vaš občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za kolesarje je nujna tudi kolesarska čelada (oprema), ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Bistre glave naj varuje čelada, obvezno pa vse kolesarje do 18. leta. Več o varnosti kolesarjev lahko pogledate skupaj z učenci v preventivno - izobraževalnem videu Bistre glave nosijo čelade.

 

Ker je kolo za otroke priljubljeno prevozno sredstvo in hkrati tudi način zabave ter okolju eno izmed najbolj prijaznih prevoznih sredstev, je prav, da so učenci ustrezno usposobljeni za vožnjo kolesa v prometu. Program usposabljanja za vožnjo kolesa za učence zagotavlja pridobivanje teoretičnih znanj s preizkusom znanja, spretnostno vožnjo s kolesom na poligonu in praktično vožnjo v dejanskem prometu z opravljanje praktičnega dela kolesarskega izpita. Kolesarska izkaznica je prvi dokument, ki daje otrokom določeno samostojnost, pravico, da so udeleženi v prometu kot kolesarji. Zato ključno prispevajo k njihovi samostojnosti in razvoju. Hkrati pa jih mora priprava na kolesarski izpit opremiti s kvalitetnim znanjem in ustreznimi spretnostmi za varno udeležbo v prometu.  

 

Z dodatnimi vsebinami, brošurami, plakati (o njih povprašajte vaš občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) lahko šole podkrepijo informacije za starše in otroke o varnem kolesarjenju.

 

Kolesarji seznanite z nevarnostmi uporabe naprav in opreme (slušalke, telefon …), ki zmanjšujejo njihovo slušno in vidno zaznavanje ter zmanjšujejo zmožnosti obvladovanja kolesa.
Več o preventivni akciji »Varnost kolesarjev« najdete na Portalu SPV.

 

Poglejte tudi uporabne vsebine, ki so jih pripravili na AVP:
- o zaščitni čeladi, kolesu in zgodaj na kolo v spletni učilnici AVP
- video vsebine o kolesarjih
- plakat kolesarji
- posnetek prometnih nasvetov: Varnost kolesarjev