Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo tradicionalno v okviru aktivnosti za večjo varnost kolesarjev in nadgradnjo usposabljanja otrok za vožnjo kolesa po opravljenem kolesarskem izpitu. Pri njih sodelujejo učenci osnovnih šol.

 

Tekmovanje Kaj veš o prometu za učence s kolesi obsega: preverjanje teoretičnega znanja s pomočjo računalnika z vprašanji o cestno-prometnih predpisih, opremi kolesa in etiki v prometu; ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah; spretnostno vožnjo na poligonu. Kolesarji smejo na ocenjevalno in spretnostno vožnjo le, če pravilno uporabljajo ustrezno kolesarsko zaščitno čelado. Tekmovalci si bodo lahko s spremstvom mentorjev in organizatorjev tekmovanja ogledali tekmovalno progo in spretnostni poligon pred tekmovanjem.

Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo od šolske ravni  do (med)občinskih kvalifikacijskih tekmovanj in državnega tekmovanja. Letos bo, po dveletnem premoru, potekalo že 29. državno tekmovanje Kaj veš o prometu od samostojnosti Slovenije, in sicer v soboto, 28. maja 2022 na površinah Osnovne šole Toneta Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice. Tekmovanje bo izvedeno pod pokroviteljstvom županov Občine Jesenice Blaža Račiča in Občine Kranjska Gora Janeza Hrovata, ter v soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Osnovne šole Toneta Čufarja in Javne agencije RS za varnost prometa.

Več informacij najdete v objavljenem razpisu. Prijave bodo potekale do vključno 25. 5. 2022 prek portala Kolesar v SIO omrežju. Za vsa vprašanja glede izvedbe so vam na voljo na spv@avp-rs.si.

 

Fotografija: Pexels