1. oktober obeležujemo kot evropski dan gluhoslepih. Ob tej priložnosti želi kreativno mesto Minicity Ljubljana izraziti podporo Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in družbo seznaniti z njihovimi aktivnostmi.

 

Dr. Simona Gerenčer Pegan, sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, borka za enakopravnost in pravice oseb z gluhoslepoto v Sloveniji, nam polaga modre besede na srce. Zamislite se in upoštevajte njen nasvet. ''Biti človek do človeka, je tisto temeljno vodilo, ki bi vsakega izmed nas moglo spremljati sleherni trenutek na poti življenja. Ljudje z gluhoslepoto potrebujejo veliko razumevanja, prijaznosti, potrpljenja, spoštovanja, varnosti in nenazadnje ljubezni. In vse to jim lahko namenimo vsakokrat ob srečanju. Dotik pri ljudeh z gluhoslepoto pomeni ne le najzanesljivejši prenos informacij, ampak služi kot pogled, ki ga namenimo sočloveku. Z večjim ozaveščanjem družbe, s priznanjem temeljnih pravic ljudem z gluhoslepoto bomo kot družba bogatejši s srečnejšimi ljudmi.'' 

 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

 

Od leta 2018 na pobudo European Deafblind Union (EDbU) v vseh evrospkih državah obeležujemo 22. oktober kot evropski dan gluhoslepih. Namen tega je, da družba prisluhne skupini gluhoslepih ljudi in se seznani z gluhoslepoto, njihovimi potrebami in sposobnostmi.

 

Dr. Simona Gerenčer Pegan, sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, razlaga, kaj je poslanstvo združenja, komu in kako pomagajo. ''Poslanstvo Združenja DLAN je pomoč osebam z gluhoslepoto - osebam s hkratno oviro sluha in vida. Prav tako njihovim svojcem in vsem, ki prihajajo v stik z ljudmi z gluhoslepoto. Naš način dela temelji na strokovnem, individualnem pristopu, kjer je v središče postavljen Človek. Ob upoštevanju individualnih potreb posameznika, razvoju načina sporazumevanja prilagojenega posamezniku, razumevanju posameznikove individualnosti in številnih okoliščin, si prizadevamo za kakovostnejše življenje vseh Ljudi z gluhoslepoto, za priznanje njihovih pravic in nenazadnje za priznanje in pravico do jezika gluhoslepih.''  Dodaja, da je združenje samostojna in neodvisna, strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih in Svetovne zveze gluhoslepih ter edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru. 

 

V združenju so 22. oktober, evropski dan gluhoselpih, obeležili z izdajo dveh knjig, ki predstavljata pomembno novost in preboj na področju gluhoslepote v Sloveniji in tudi mnogo, mnogo širše. 

 

Zaupa nam, da tokrat ta dan označujejo nekoliko drugače. Od zgodnjih jutranjih ur sprejemajo sporočila, telefonske klice, objavljajo novice ... ''Posamezne osebe z gluhoslepoto pa so s svojimi spremljevalci za kratek čas obiskali Združenje DLAN, kjer smo jim izrekli čestitke in jih razveselili s presenečenji - knjižnimi novostmi. Za ljudi z gluhoslepoto je komunikacija najpomembnejša, s tem pa tudi druženje in vključenost med ljudi, ki jih sprejemamo, jih razumemo, spoštujemo ... Tokrat smo še posebej z njimi v mislih in srcih.'' 

 

Ponosno sporočajo, da je izšla pesniška zbirka Veseli vandrovček, ki jo je napisal Janko Plesec. To je prvo samostojno književno delo osebe z gluhoslepoto v Sloveniji in prav zato ji pripisujejo posebno vrednost. Pesniška zbirka je izjemno dragocena tudi zato, ker so vse pesmi, ki so zbrane v njej, napisane s srecm.

 

Dr. Simona Gerenčer Pegan je napisala in izdala knjigo Haptično sporazumevanje z ljudmi z gluhoslepoto II – to je druga izdana knjiga za haptično sporazumevanje. Nastala je v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto, znotraj delovne skupine za razvoj jezika gluhoslepih Združenja DLAN in Združenja tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. ''Haptični način sporazumevanja je del jezika gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Knjiga vsebuje nadaljnjih 113 znakov, ki se izvajajo na uporabnikovem hrbtu, ramenih in zgornjem delu nadlakti,'' pojasnjuje avtorica. Dodaja, da je knjiga obogatena s prevodom v angleški jezik in kodami QR, ki omogočajo ogled posnetka izvedbe haptičnih znakov. Knjiga bo novembra 2020 dostopna tudi v brajici. ''Knjiga odpira nov prostor za jezik gluhoslepih kot tudi za redefinicijo sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Zagotovo je knjiga tudi zgled skupnega ustvarjanja z ljudmi z gluhoslepoto za razvoj jezika gluhoslepih in s tem za osebni razvoj vsakega posameznika z gluhoslepoto. Je dokaz in spodbuda številnim po svetu, da s skupnimi prizadevanji in z združenimi močmi zmoremo več.'' 

 

V Minicityju dobrodošle različne skupine

 

Lea Jaklič, vodja animacije, poudarja, da kreativno otroško mesto Minicity Ljubljana nudi pester program in kakovostno animacijo, ki je prilagojena ljudem z okvaro vida in sluha. ''V času našega delovanja, so nas obiskale različne skupine, tako gluhih kot slabovidnih in gluhoslepih. Organizirali smo manjše skupine, da smo lažje izvajali programe posameznih igralnih enot in se dejansko posvetili vsakemu posamezniku posebej. V veliko pomoč so nam bili predstavniki društev oziroma spremljevalci teh oseb. Med našimi animatorji pa smo imeli tudi animatorko, ki uporablja kretnje - jezik gluhih.'' Otroci so na primer v eni izmed hišic, natančenje v v trgovini, otipavali posamezne predmete (pretežno smo izbirali sadje in zelenjavo, da je jih bilo lažje otipati in prepoznati). Usposobljeni in izkušeni animatorji so jih vodili tako, da so jih prijeli za roko in jih usmerili do določene postaje ter jim v roke dali določen predmet. Da je komunikacija potekala uspešno, so ves čas sodelovali s spremljevalci, ki so jim predajali ''odgovore''.  ''Otroci so v Minicityju zelo uživali. Največja zahvala in nagrada za nas je bil njihov nasmešek ob uspešno rešeni nalogi.''

Avtor: N. K.