Restavratorska hiška
Partnerji pri projektu:

Otroci se v restavratorski hiši spoznajo z različnimi postopki obnavljanja stavb, kipov in predmetov zaščitene kulturne dediščine. Prek igre vlog se spoznajo s poklicem inšpektorja za dediščino, arheologom, konzervatorjem, restavratorjem, kamnosekom in zidarjem, ki sta specializirana za restavriranje.

Znanja, ki jih pridobimo

otroci se  spoznajo z lastnostmi materialov, iz katerih izhaja restavratorsko delo

otroci se  spoznajo z značilnostmi tradicionalne gradnje in obnovo freske s kleim barvo

otroci ustvarijo in obnovijo manjši kipec iz mavca

otroci se spoznajo z že restavriranimi stavbami v Sloveniji in ogledajo film restavriranja kipa Sv. Jurija

Poklici, ki jih spoznavamo

restavrator

inšpektor za dediščino

arheolog

konzervator

kamnosek

zidar, specializiran za restavriranje

Kompetence, ki jih krepimo

fina motorika

timsko delo