Reksijev kotiček
Partnerji pri projektu:

V Reksijevem kotičku otroci spoznavajo Reksijeve počitniške destinacije, Reksijevo zgodbo, izdelajo svoje izdelke, odplešejo njegov ples in se naučijo njegovo pesem.