Reksijev kotiček

V Reksijevem kotičku otroci spoznavajo Reksijeve počitniške destinacije, Reksijevo zgodbo, izdelajo svoje izdelke, odplešejo njegov ples in se naučijo njegovo pesem. Otroci se spoznajo s poklicem turističnega animatorja ter možnimi počitniškimi destinacijami.

Znanja, ki jih pridobimo

otroci rešujejo naloge v Reksijevi zgodbi

otroci se spoznajo s poklicem turističnega animatorja ter možnimi počitniškimi destinacijami

otroci ustvarjajo različne izdelke na kreativnih delavnicah

otroci se naučijo Reksijev ples in pesem

Poklici, ki jih spoznavamo

turistični animator