Pošta
Partnerji pri projektu:

Otroci se v igralni enoti Pošta spoznajo s poklicem poštarja preko poštarja Pavlija. Slednji jim predstavi delo, pripomočke in jih nauči napisati in poslati pismo. Vsako pismo potrebuje tudi svojo znamko, ki jo otroci lahko ustvarijo sami. Ko pošljejo pismo pa se pozabavajo še s Pavlijevimi družabnimi igrami.

Namen programa je otrokom približati poklic poštarja, njihove dejavnosti, jih spoznati z vsemi sestavnimi deli, ki jih potrebuje kuverta in pismo. Spoznajo se tudi z različnimi načini pisnega sporočanja vabilo, pismo in razglednice. Spoznajo tudi dejavnost zbiranja znamk oziroma filatelijo.

Znanja, ki jih pridobimo

spoznavanje poklica poštarja, njegovih pripomočkov in vozila

spoznavajo pot kuverte, razvrščanje in dostavljanje različnih  pošiljk

pišejo sporočijo 

spoznavajo Pavlijevo spletno stran. 

Poklici, ki jih spoznavamo

poštar

Kompetence, ki jih krepimo

fina motorka

matematično znanje