Mlečna dežela
Partnerji pri projektu:

Tematski kotiček uprizarja Oki Dokijevo mlečno deželo Okilandijo. Skupaj s kapljico Oki Doki otroci spoznavajo proces pridelave mleka in mlečnih izdelkov od začetka - krave – do konca – hladilnik - v povezavi z naravo in zavezanosti slovenskim koreninam. Znotraj sklopa spoznajo kravo. Ob modelu krave se preizkusijo v molži in spoznajo ustrezno higieno, ki jo krava potrebuje. Pri pridelavi mleka spoznajo pomen domače predelave mleka ter postopek pridelave jogurta. Vživijo se v domišljijski poklic ustvarjalca okusov  jogurtov.

Otroci spoznajo različne mlečne izdelke – mleko, jogurt, sirotka, itd. Spoznajo njihove značilnosti in postopek predelave. Poseben poudarek namenimo jogurtu in raznih posipih. Spoznajo, kako se naredi jogurt ter kakšne posipe jim lahko dodamo. Spoznajo, kaj je sirotka in jo poizkusijo.

Znanja, ki jih pridobimo

Otroci spoznajo področje pridobitve mleka, različne mlečne izdelke (jogurt, sirotka in skuta), razvijajo grobo motoriko in  koncentracijo.

Otroci razvijajo pozitiven odnos do živih bitij, fino motoriko in natančnost.

Otroci razvijajo pozitiven odnos do živih bitij, odgovornost za skrb za živo bitje, fino motoriko, grobo motoriko, koncentracijo in sposobnost sodelovanja.

Otroci razvijajo zavedanje o pomembnosti zdrave prehrane in skrbi za okolje ter konvergentno mišljenje.

Otroci spoznavajo področje polnjenja jogurta in dodajanje posipov, razvijajo grobo in fino motoriko, ustvarjalnost, natančnost ter koncentracijo.

Otroci spoznajo kapljico Oki Doki ter ob didaktičnem pripomočku spoznavajo različne okuse jogurtov, skut in sadnih napitkov Oki Doki.

Otroci ob različnih gibalnih igrah razgibavajo svoje telo in spoznavajo izdelke Oki Doki.

Poklici, ki jih spoznavamo

Ustvarjalec okusov jogurta

Kompetence, ki jih krepimo

Samostojnost

Domišljija

Pomnjenje informacij

Razlikovanje

Spodbujanje razmišljanja

Spretnost