Kreativni kotiček

Sobica namenjena otrokom, kjer se kar krešejo kreativne ideje in izpod malih ročic ustvarjajo čudoviti izdelki. 

Znanja, ki jih pridobimo

ustvarjanje različnih izdelkov

rokovnje s kreativnim materialom

uporaba kreativnega materiala

prepoznavanje barv

Kompetence, ki jih krepimo

načrtovanje

pogovor

kritično razmišljanje

oblikovanje

rokovanje z materialom