Lesarska delavnica
Partnerji pri projektu:

Otroci se v hišici spoznajo z aktivnostmi vezanimi na les in lesene izdelke, aktivnostmi, ki krepijo splošno zavedanje o lesu, spodbujanju uporabe lesa pri gradnji objektov in informiranja o prednostih lesene gradnje ter rabi lesa v bivalnem okolju in ozaveščanju o prednostih trajnostne uporabe lesa, njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti. Otrokom preko izbranih aktivnosti približamo les kot raznolik, kakovosten in obnovljiv naraven material prihodnosti. Otroci v igralni enoti spoznajo pestrost poklicev v lesarstvu/interdisciplinarnost ter pozitivne učinke lesa in uporabo novih materialov v lesni panogi in se seznanijo s podjetniško veščino.

Znanja, ki jih pridobimo

kaj je les

spoznavanje lesa in njegovih lastnosti

les in njegova uporaba danes

les kot trajnostni material

Poklici, ki jih spoznavamo

lesar - nekoč in danes

Kompetence, ki jih krepimo

načrtovanje

pogovor

kritično razmišljanje

oblikovanje

rokovanje z materialom