10:00 - 20:00 (2)

info@minicity.si

+386 41 377 366

Hiška ponovne uporabe
Partnerji pri projektu:

Hiško ponovne uporabe smo prenovili skladno s filozofijo Hygge. Trajnosten in spoštljiv odnos do stvari, ki jih imamo, kritično razmišljanje, premišljeno in odgovorno nakupovanje ter vrednotenje tistega, česar denar ne more kupiti (družina, prijatelji, čas, ki ga preživimo skupaj), so sporočila, ki jih želimo na zabaven in sproščen način prenesti na otroke ter druge obiskovalce igralne enote. Namen programa je otroke z igro in različnimi delavnicami/aktivnostmi vzgajati v ozaveščene in odgovorne ljudi (potrošnike). Z opremo v Hiški ponovne uporabe, igračami in s pripomočki spodbujamo samostojno igro, igro vlog in drugo ter z vodenimi aktivnostmi postavljamo v ospredje uporabo rabljenih izdelkov oziroma izdelkov iz ponovne uporabe, deljenje, izmenjavo in izposojanje stvari, odgovorno in premišljeno ravnanje s hrano, boljše nakupovalne odločitve (nakupovanje izdelkov brez embalaže, izbira lokalnih izdelkov in izdelkov »fair trade«),...

Znanja, ki jih pridobimo

  • Otroci spoznavajo filozofijo Hygge.

Kompetence, ki jih krepimo

  • Kritično in logično mišljenje  
  • Lastna odgovornost
  • Timsko delo
  • Inovativnost
  • Socialne spretnosti