Hiša žuželk
Partnerji pri projektu:

V igralni enoti Hiša žuželk bodo otroci spoznali komarje, klope, mravlje in molje, njihove značilnosti, življenjski krog, kako se pred njimi ustrezno zaščititi in kakšne bolezni prenašajo. Izvedeli bodo, zakaj je pri aktivnost pri zaščiti pred komarji in klopi pomembna, ter kako se ubraniti mravelj in klopov. Ob odkrivanju sveta žuželk bodo spoznali poklic entomologa in se preizkusili v raziskovanju žuželk.

Znanja, ki jih pridobimo

Otroci spoznajo poklic entomologa, spoznavajo komarja, klopa, molja in mravlje jih raziskujejo in spoznajo njihov življenjski cikel.

Otroci spoznajo bolezni, ki jih prenašata komar in klop ter načine kako se pred njimi na pravilen način zaščitimo.

Otroci spoznajo, da temna barva oblačil privlači komarje. 

Otroci spoznajo slabosti, ki jih lahko mravlje in molji vnesejo v naš dom, če se ne zaščitimo ustrezno pred njimi

Otroci izdelajo ščit, ki ga odnesejo domov.

Poklici, ki jih spoznavamo

entomolog

Kompetence, ki jih krepimo

Samostojnost

Domišljija 

Pomnjenje informacij

Logično sklepanje

Razlikovanje

Spodbujanje razmišljanja

Spretnost