Hiša plemenitih kovin
Partnerji pri projektu:

Otroci se v igralni enoti Hiša plemenitih kovin spoznajo s plemenitima kovinama zlatom in srebrom. Podajo se na raziskovanje od pridobivanje le teh do končnih produktov. Skozi didaktične dejavnosti spoznavajo njihovo uporabno in naložbeno vrednost.

Znanja, ki jih pridobimo

spoznavanje zgodovine zlata in srebra

spoznavanje procesa pridobivanja zlata in srebra

spoznavanje vrednosti zlata in srebra

spoznavanje namena uporabe plemenitih kovin

utrjevanje znanja

Kompetence, ki jih krepimo

pogovor

kritično mišljenje

ekipno delo

razmišljanje

igra vlog