Grem z vlakom
Partnerji pri projektu:

Otroci skozi program vlakca, ki se vozi po ulicah Minicityja spoznavajo kaj je vlak in kako so vlak uporabljali v preteklosti. Spoznajo vse poklice in se preizkusijo v vlogi strojevodje. Na voljo jih je oprema, ki jo pri svojem delu uporabljajo na železnici. 

Znanja, ki jih pridobimo

spoznajmo vlak

zanimivosti o vlakih

kaj potrebujemo za vožnjo z vlakom

vlak kot prevozno sredstvo

zanimivosti o vlakih

pomen vozovnice

Poklici, ki jih spoznavamo

strojevodja

Kompetence, ki jih krepimo

pogovor

kritično razmišljanje

fina motorika

spomin