Gozd
Partnerji pri projektu:

V našem malem mestu imamo sedaj kotiček, kjer se otroci spoznajo s poklicem varuha narave. Tukaj izvemo vse o divjadi in drugih gozdnih živalih. Spoznamo krmilnico, se igramo družabne igre s katerimi utrdimo znanje in spoznamo legendo o Zlatorogu. 

Znanja, ki jih pridobimo

spoznavanje osnovnih pojmov in nalog varuha narave,

spoznavanje gozdnih živali, s poudarkom na divjadi,

spoznavanje pomena ohranjanja narave,

spoznavanje pomena krmilnice. 

Poklici, ki jih spoznavamo

varuh narave,

Kompetence, ki jih krepimo

odgovornost do narave in živih bitij okoli nas,

sodelovanje,

opazovanje,

družbena odgovornost.