Dom

V igralni enoti Dom bodo otroci spoznali pojem družina, spoznali vloge znotraj družine, ustvarili družinsko drevo, oskrbovali dojenčke in se zabavali ob zanimivih didaktičnih igrah.

Znanja, ki jih pridobimo

Otroci spoznajo pojem družine, njeno nalogo, različne vrednote, in vrste družin.

Otroci se spoznajo z vlogami v družinah, spoznajo sorodstvene vezi in izdelajo družinsko drevo.

Otroci spoznavajo različne didaktične igre in urijo različne spretnosti in znanja.

Kompetence, ki jih krepimo

Samostojnost

Sodelovanje

Domišljija

Finomotorika

Logično sklepanje

Komunikacijske veščine