Dežela okusov
Partnerji pri projektu:

V Deželi okusov skozi igro spoznamo navade in običaje, povezane s prehranjevanjem. Skupaj z Račkom okrasimo svojo vrečko za malico, se naučimo, kako pripravimo mizo za različne priložnosti, in na zabaven način izvemo vse o zdravi in uravnoteženi prehrani. Poleg svojih ustvarjalnih sposobnosti v Deželi okusov preizkusimo tudi svoj vid, voh in okus.

Znanja, ki jih pridobimo

 • Število in količina obrokov na dan
 • Pomen posameznih prehranskih skupin
 • Poznavanje pomena sezonske in lokalno pridelane hrane
 • Prehranjevalne navade v različnih starostnih obdobjih
 • Bonton za mizo

Poklici, ki jih spoznavamo

 • Kuhar

Kompetence, ki jih krepimo

 • Logika
 • Timsko delo 
 • Pomnjenje
 • Ustvarjalnost
 • Iznajdljivost