10:00 - 20:00 (21)

info@minicity.si

+386 41 377 366

Playness

Playness  je inovativen in na sodobnih znanstvenih dognanjih utemeljen program za spodbujanje telesne aktivnosti otrok.

Cilj je otrokom zagotoviti tako okolje, kjer lahko varno, uspešno in sistematično odkrivajo svoje potenciale na področju gibalnih veščin in motoričnih sposobnosti ter osvojijo emocionalne, socialne in intelektualne veščine, medtem ko so telesno aktivni oz. se igrajo. 

Splošna metodika dela Playness pedagogike spodbuja samostojnost, podpira netekmovalnost, spoštljivost, strokovnost, vključenost in motivacijo otrok skozi pravljičarstvo, saj se tako še bolj približamo otroku in ga motiviramo h gibanju.

Playness animacija je gibalna in igriva zabava, pri kateri so v ospredje postavljeni gibanje, druženje, igra in uživanje. Otroci se preizkusijo v gibalnih aktivnostih, kot so plazenje, lazenje, skoki, vlečenje, meti in kotaljenje, ter s tem krepijo moč, ravnotežje, koordinacijo, natančnost in hitrost. Z animacijo Playness otroci krepijo zaupanje v svoje telo in svojo gibalno pismenost, s čimer se večajo njihova samozavest, sproščenost in spoštljivost. Omogoči jim, da postajajo vztrajnejši in pogumnejši ter se naučijo reda in discipline. Vsako stvar v življenju je lepše početi najmanj v dvoje, zato animacija Playness omogoča krepitev sodelovanja, timskega dela in socialnih mrež, nenazadnje pa otroci z njo krepijo tudi svojo miselno pozornost in kognitivne sposobnosti.

Znanja, ki jih pridobimo

 • Gibanje
 • Vztrajnost
 • Empatija in pomoč
 • Socialni in miselni razvoj
 • Ohranjanje zdravja in zdravega življenja
 • Igra

Poklici, ki jih spoznavamo

 • Športnik
 • Trener
 • Pedagog
 • Kineziolog
 • Animator
 • Pravljičar

Kompetence, ki jih krepimo

 • Zaupanje v svoje telo, gibalna pismenost
 • Samozavest, sproščenost, spoštljivost
 • Vztrajnost, pogum, red, disciplina
 • Sodelovanje, timsko delo, socialne mreže
 • Miselna pozornost, kognitivne sposobnosti