Mastercard je v najnovejši raziskavi Masterindex raziskal plačilne navade Slovencev, kjer vse bolj narašča priljubljenost debetne kartice in mobilnega plačevanja. Vse večje je zavedanje pomembnosti čim bolj varnega potrjevanja spletnih plačil, pri čemer biometrični načini potrjevanja spletnih plačil po priljubljenosti vztrajno dohajajo prvotne načine, kot so PIN in varnostna koda prek SMS-a, kot najbolj varno metodo pa Slovenci ocenjujejo geslo za enkratno uporabo. Da se veča tudi zaupanje v spletno nakupovanje, nakazuje vse pogostejši obisk spletnih trgovin, Slovenci pa tudi vse bolj podpirajo lokalno, saj se je opazno povišal odstotek nakupov v slovenskih spletnih trgovinah.

 

Epidemija še naprej spodbuja pogostost spletnega nakupovanja

Spletno nakupovanje med Slovenci ostaja priljubljena praksa nakupovanja, katere se poslužuje že tri četrtine vprašanih (75 %), med njimi kar četrtina pogosto (26 %) in 49 % občasno. Kar 69 % Slovencev je nakup opravila v zadnjem mesecu.

 

Temu primerno nizek je odstotek tistih, ki sploh ne nakupujejo prek spleta (5 % v letu 2021 in približno 8 % v letih 2019 in 2018). V primerjavi s preteklim letom je vidno znatno povečanje deleža tistih, ki so spletno nakupovali že pred epidemijo, danes pa tako nakupujejo še pogosteje (29 % v letu 2021 in 23 % v letu 2020). Prav tako se je povečalo število tistih (2 %), ki so spletno nakupovati pričeli med epidemijo in s prakso še danes nadaljujejo.

 

Kar 88 % Slovencev meni, da je spletno nakupovanje varno, odstotek pa se v primerjavi s preteklimi leti veča (84 % v letu 2019).

 

Slovenci vse pogosteje nakupujejo v lokalnih spletnih trgovinah  

Zanimivo je dejstvo, da se je v primerjavi s preteklimi leti znatno povečal delež tistih, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, in sicer kar 44 % je takšnih, ki v letu v 2021 podpirajo lokalne proizvode, kar je opazna rast v primerjavi s preteklim letom (34 %) in leti 2018 in 2019, ko je v slovenskih spletnih trgovinah nakupovalo le 30 % vprašanih. V skladu s tem se tudi manjša delež tistih, ki nakupujejo tako v slovenskih kot tudi tujih spletnih trgovinah (36 % v letu 2021; 43 % v letu 2020).

 

Kot poudarja Luka Gabrovšek, poslovni direktor družbe Mastercard v Sloveniji: »Okoliščine epidemije so od vseh nas zahtevale veliko stopnjo prilagoditve, predvsem z vidika digitalizacije, kar velja tako za podjetja kot tudi potrošnike. V podjetju Mastercard smo v tako negotovih časih svojim uporabnikom ponudili zanesljivo in varno plačilno sredstvo, ki je v skladu z najvišjimi standardi zaščite, obenem pa zagotavlja široko sprejetost pa tudi enostavno in praktično plačilno izkušnjo. Glede na podatke letošnje raziskave lahko izpostavim, da smo ponosni, da vse več uporabnikov tudi zaupa našim plačilnim karticam kar je vse bolj razvidno s povečanega deleža tistih, ki nakupujejo v spletnih trgovinah.«

 

Nekaj manj kot 60 % jih za zaključek spletnega nakupa v spletnih trgovinah uporablja plačilno kartico. Delež se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenil, je pa opazna občutna rast glede na leti 2019 in 2018 (54 % v letu 2019 in 53 % v letu 2018). Temu sledita Paypal (29 %) in spletna oz. mobilna banka (25 %). Vse manj priljubljena metoda plačila ostaja gotovina (32 % v 2021, 39 % v 2020 in 44 % v 2019).   

 

Čevlji, oblačila in modni dodatki najpogosteje v spletnih košaricah

V spletnih košaricah Slovencev se tako kot prejšnja leta še vedno najpogosteje znajdejo oblačila, obutev in modni dodatki (58 %), v primerjavi s preteklimi leti delež tovrstnih izdelkov raste (55 % v letu 2020, 42 % v letu 2019 in 41 % v letu 2018). Po priljubljenosti nato sledijo elektronske naprave (40 %) in gospodinjski aparati (38 %).  

 

Po drugi strani je zaznati upad nakupovanja kozmetike in parfumov (iz 26 % v 2020 na 23 % v 2021), letalskih kart (iz 25 % v 2020 na 16 % v 2021), vstopnic za obisk gledališča ter kina (iz 23 % v 2020 na 16 % v 2021).

 

Varnost mobilnih plačil še nikoli tako pomembna

Plačevanje z mobilnim telefonom pri Slovencih dosega vse večjo popularnost. Glede na preteklo leto je precej opazen porast ljudi, ki je že vsaj enkrat plačevalo z mobilnim telefonom, saj je teh že polovica Slovencev (39 % v letu 2020; 50 % v 2021).

 

Glede na podatke lanskoletne raziskave rezultati letošnje beležijo precej višjo odstotek Slovencev, ki so izbrali omenjeno plačilno metodo, tako na spletu (54 % ) kot tudi fizično. Pri fizičnem plačevanju z mobilnim telefonom s skoraj 40 % izstopa plačevanje v trgovinah in na bencinskih črpalkah, presenetljivo pa tudi za plačilo v trafikah ali celo plačilo parkirnin (22 %).

Skoraj večina vprašanih je prav tako naklonjena uporabi mobilnih aplikacij za plačila, v primerjavi s preteklim letom je preskok viden s 57 % na 84 %.

 

Skoraj tri četrtine (75 %) varnost plačil z avtentikacijo opredeljuje kot nujno značilnost mobilne aplikacije. Glede na podatke preteklega leta (71 %) se je pomembnost omenjenega kriterija še dodatno okrepila.   

 

Potrjevanje spletnih plačil z biometrijo vse bolj priljubljeno

Med načini potrjevanja spletnih plačil bi večina Slovencev najraje uporabljala skeniranje prstnega odtisa (24 %) in PIN kodo (18 %). V realnosti pa se vsaj eden izmed petih Slovencev za potrjevanje spletnih plačil še vedno poslužuje varnostne kode prek SMS-a ali mobilne banke (21 %), čemur sledi PIN koda (20 %), ki pa, kot kaže, v primerjavi s preteklimi leti postopoma izgublja na pomembnosti (27 % v letu 2020).      

 

Kar podvojilo pa se je število Slovencev, ki potrjujejo spletna plačila preko aplikacije mobilne banke (iz 5 % v 2020 na 15 % v 2021) in z biometrijo - skeniranje prstnega odtisa in prepoznava obraza (porast iz 6 % v 2020 na 14 % v 2021). Skeniranje prstnega odtisa uporablja 11 % (porast iz 4 % v 2020), prepoznavo obraza pa 3 % (porast iz 1 % v 2020).

 

Skoraj vsi Slovenci (86 %) potrjevanje spletnih plačil prepoznavajo kot pomemben faktor pri plačevanju prek spleta. Najvarnejši način potrjevanja pa pripisujejo geslu za enkratno uporabo (83 %) in skeniranju prstnega odtisa (78 %). Prav tako pa prepoznava obraza kot tudi druge biometrične metode vsaj 60 % Slovencev ocenjuje kot varne. Biometrijo tudi na splošno Slovenci precej množično uporabljamo (40 %) pri raznih funkcijah mobilnega telefona.

 

Pri izbiranju ustreznega načina potrjevanja pa kot najpomembnejši kriterij Slovenci izpostavljajo varnost bančnega računa (54 %), osebnih podatkov (21 %) ter hitrost in enostavnost (13 %).

Na vprašanje, ali se pri potrjevanju spletnih plačil soočajo s kakšnimi težavami, jih je največ (30 %) odgovorilo, da je proces potrjevanja dolgotrajen, enak odstotek pa tudi, da je zamudno pretipkavanje enkratnega gesla.

 

Epidemija ni dodatno poslabšala finančne kondicije Slovencev  

 

53 % Slovencev poroča, da je njihova finančna situacija s preteklim letom ostala nespremenjena, le 18 % jih poroča, da se je malenkost poslabšala in 20 % jih meni, da se je malenkost izboljšala, kar je v primerjavi s preteklim letom porast (17 % v letu 2020). 48 % Slovencev v naslednjem letu pričakuje, da se situacija ne bo poslabšala. Glede na to, da jih 55 % zaznava močno naraščanje cen, jih je vse manj (35 % v 2021, 41 % v letu 2020) prepričanih, da je trenutno pravi čas za večje nakupe, kot so pohištvo in elektronske naprave.   

 

Glede upravljanja osebnih financ 80 % Slovencev meni, da dobro organizirajo svoje finance, pri tem jih 18 % uporablja nekakšno orodje za organizacijo financ, pri čemer se jih 28 % poslužuje spletne ali mobilne banke, 23 % Excel programa in 11 % mobilne aplikacije.        

              

Imetniki vse bolj priljubljenih debetnih kartic cenijo široko sprejetost in uporabnost  

Priljubljenost plačilnih kartic med Slovenci vse bolj narašča, vse pogostejši razlog, na podlagi katerega se zanje odločajo pa je njihova širša sprejetost.

 

Po podatkih letošnje Masterindex raziskave se je v primerjavi s preteklimi leti bistveno povečalo število imetnikov debetne kartice, in sicer s 77 % v letu 2020 na 82 % v letošnjem letu. Z 52 % je izmed plačilnih kartic med Slovenci debetna kartica tudi najbolj priljubljena, njena naklonjenost pa z leti vztrajno narašča (43 v 2019, 49 % v 2020).

 

Povečal se je tudi delež tistih, ki plačilno kartico uporablja vsak dan - glede na preteklo leto, ko se je tovrstnega plačevanja posluževalo 17 %, je praksa v letošnjem letu navdušila že 26 % vprašanih.

Medtem ko je tretjina vprašanih s plačilno kartico nakupovala vsakodnevne potrebščine, se je povečal tudi odstotek tistih, ki je s plačilno kartico plačeval na potovanju v tujini, kar gre glede na trenutno situacijo in potek epidemioloških okoliščin pripisati vse manj zaostrenim ukrepom.