SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 2013 z različnimi aktivnostmi ozaveščata splošno in strokovno javnost o prednostih lesa tako za človeka kot za naše okolje. Letos poteka kampanja pod geslom Uporabimo les, izberimo slovenski les. Tudi v kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana se otroci skozi didaktično igro v Lesarski delavnici poučijo o lesu in njegovi pomembnosti.

 

Kampanja Uporabimo les, izberimo slovenski les traja od septembra 2022 do konca novembra 2022. Poudarjajo, da je les vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti, ki ga ima Slovenija kot tretja najbolj gozdnata država v Evropi na voljo po svojem celotnem ozemlju. Ker imamo torej lesa v izobilju, je namen kampanje tudi spodbuditi čim večjo uporabo slovenskega lesa. Ključni sporočili se glasita: ''Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet.'' in ''Les je čudež narave, delimo z njim svoj dom.'' S tem želijo spodbuditi najširšo javnost k nadomeščanju ostalih materialov z lesom. V Sloveniji na leto priraste 4 m3 lesa na prebivalca, za izdelke pa ga porabimo le okoli 0,5 m3 prebivalca. Uporabimo ga lahko tudi za izdelavo stvari, kjer se še ni popolnoma uveljavil, in sicer kopalniških umivalnikov, oblačil, torbic, okvirjev za kolesa ali očala, kravat … Les je material prihodnosti, le z njim si bomo omogočili kvalitetno in zdravo bivanje ter ohranitev našega planeta.

 

Izpostavili so ključne prednosti lesa za človeka in okolje.

 

1. V prostoru nas o njegovih prednostih prepričajo čutila. Vonj lesa, mehak dotik, pridušen zvok korakov, topla barva, dekorativne grče in unikaten videz lesa.

 

  1. Če les uporabimo v konstrukciji, fasadnem ovoju in v notranji opremi bivalnega prostora, les deluje antistresno in antialergijsko.

 

  1. Les namreč deluje kot biološki filter, ki zrak očisti in osveži, odlično uravnava vlago v prostoru in preprečuje nastanek plesni ter prašenje.

 

  1. Les pozitivno vpliva tudi na zdravje in počutje - niža srčni utrip, izboljša koncentracijo in omogoča boljši spanec. V leseni zgradbi se prebivalci počutijo prijetno že pri 18–20 °C.

  2. Les bistveno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (absorbira CO2iz zraka in ga hrani skozi svojo celotno življenjsko dobo). Masivna lesena hiša povprečne velikosti v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če je dodana še lesena notranja oprema pa od 30 do 70 ton CO2. Če bi z lesom nadomestili samo 1 m3drugih materialov, bi zmanjšali CO2 v ozračju kar za 2 toni oziroma če bi v Evropi samo za 10 odstotkov povečali delež novozgrajenih hiš iz lesa, bi letno za 25 odstotkov znižali količino CO2 v ozračju.

 

  1. Les je kar 400-krat boljši izolator od jekla in 15-krat boljši od betona.

 

  1. Obdelava lesa potroši veliko manj energije kot obdelava drugih materialov. Na primer za izdelavo lesenega okna jo v primerjavi s PVC oknom potrebujemo kar 7-krat manj.

 

  1. Gradnja z lesom poteka izjemno hitro; stavba s površino 1.000 m2je lahko postavljena v samo treh tednih.

 

Lesarska delavnica v kreativnem otroškem mestu Minicity

 

V sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Direktoratom za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS  v kreativnem otroškem mestu Minicity stoji Lesarska delavnica, v kateri otroci, stari od dve do 14 let, pod vodstvom izobraženih animatorjev na podlagi skrbno zastavljenih programov dobijo zakladnico informacij o lesu, njegovih prednostih pri gradnji in uporabi v bivalnih prostorih. Na zabaven in poučen način spoznajo, kako raznolik, kakovosten in obnovljiv material prihodnosti je. Kreativno-didaktične aktivnosti potekajo skozi pogovor, razmišljanja, primerjanja, preizkušanja, prepoznavanja in določanja, podkrepljena s slikovnim gradivom in ustvarjanjem. Izvedo, kaj je les, katere vrste poznamo, kakšna je njegova tekstura, zakaj spreminja barvo, kje se nahaja, zakaj se uporablja, kakšne so njegove prednosti in še marsikaj zanimivega. Poučijo se o tem, čemu služi žaga in kdo jo pri svojem delu uporablja. Dobijo vpogled v tesarstvo, mizarstvo, suhorobarstvo, kolarstvo, sodarstvo in žagarstvo. Predstavi se jim delo mizarja in lesarja. Otroci imajo priložnost v Lesarski delavnici načrtovati in izdelati lesen izdelek, pri čemer uporabljajo posebne pripomočke. Seznanijo se s tem, zakaj je les trajnostni material in da v primerjavi s plastiko ne onesnažuje okolja.