V četrtek, 1. septembra 2022, se v šolske klopi vračajo učenci in dijaki. Le-teh je skupaj približno 270.000. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije njihovo število v zadnjih letih narašča zaradi večjih generacij otrok.

SURS navaja, da je bilo v šolskem letu 2021/22 v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 195.414 učencev ali 1,2 % več kot v letu prej. Število osnovnošolcev narašča od šolskega leta 2010/11, leta z najmanjšim številom učencev v samostojni Sloveniji (161.046). 


Po podatkih SURS je v prejšnjem šolskem letu prag prvega razreda osnovne šole prvič prestopilo 21.123 otrok. Dodajajo, da otroci v Sloveniji začnejo obiskovati osnovno šolo pri šestih letih, čedalje več pa je tudi takih, ki iz različnih razlogov začnejo hoditi v šolo leto pozneje kot njihovi vrstniki. V iztekajočem se šolskem letu je bilo tako po zabeleženih podatkih med prvošolci 12 % sedemletnikov (pred petimi leti je bilo teh 8 %). 

 

Koliko je bilo povprečno učencev v razredih?

 

''V oddelkih rednih osnovnih šol (brez oddelkov za otroke s posebnimi potrebami) je bilo v povprečju 19 učencev. Oddelki samostojnih šol so bili večji od povprečja (21), v oddelkih podružničnih šol pa je bilo otrok precej manj (11). Razlike so tudi med posameznimi statističnimi regijami: povprečno najmanj otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski in koroški (v obeh po 16), v povprečju največ pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (22),'' navajajo.


Dodajajo, da se je v rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih izobraževalo 14.336 otrok s posebnimi potrebami, kar je bil 7-odstotni delež celotne populacije šoloobveznih otrok. Pojasnjujejo, da je večina teh otrok (82 %) bila vključena v redni program, ki pa se je izvajal z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 6 % vseh učencev v rednem osnovnošolskem programu.


''V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2021/22 vključenih 75.414 dijakov oz. za 2 % več kot v prejšnjem. Predvidevamo, da se bo v prihodnjih letih število dijakov še povečevalo, saj se število učencev v osnovnih šolah povečuje vse od šolskega leta 2010/11. Med 21.550 dijaki prvih letnikov je bilo 20.766 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ponavljali prvi letnik ali pa zamenjali program.''

 

V katere srednješolske programe so vpisani fantje, v katere dekleta?


Satistični podatki kažejo, da je med dijaki nižjega poklicnega izobraževanja bilo 28 % žensk, v srednjem poklicnem izobraževanju jih je bilo 30 %, v srednjem tehniškem in strokovnem pa 46 %. V programih srednjega splošnega izobraževanja je bilo vključenih več žensk (62 %) kot moških. ''Fantje se (v primerjavi z dekleti) v precej večjem številu odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje. Skoraj tri četrtine (74 %) vseh dijakov (fantov) v opazovanem letu je izbralo te programe; v največjem številu sta jih zanimali področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (44 % vseh dijakov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (8 %). 

Dekleta so se za poklicne in strokovne programe odločala v manjšem številu (55 % vseh dijakinj); v največjem številu so izbrala programe Zdravstvo in socialna varnost (12 % vseh dijakinj), sledila sta Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (11 %) ter Poslovne in upravne vede (10 %).''

 

Koliko je bilo osnovnošolskih učiteljev?


SURS razlaga, da je bilo v šolskem letu 2021/22 v osnovnošolskem izobraževanju zaposlenih 19.614 učiteljev in učiteljic, prvih je bilo 12 %, drugih 88 %. Dodajajo, da se je število zaposlenih v primerjavi s prejšnjim šolskim letom nekoliko povečalo, k temu pa so pripomogle večje generacije učencev. Pripisujejo, da je srednješolce poučevalo 6.299 učiteljev in učiteljic, od tega je bilo 34 % učiteljev in 66 % učiteljic.


Tudi v kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana se otroci učijo skozi igro


Kreativno otroško mesto Minicity stoji v ljubljanskem BTC Cityju in je namenjeno otrokom od drugega do 14. leta. Skozi didaktično igro osvajajo praktična znanja za vsakdanje življenje, dobijo vpogled v številne poklice, krepijo svoje sposobnosti in še marsikaj drugega v več kot 40 edinstvenih igralnih enotah. Postanejo lahko gasilci, policisti, bančni uslužbenci, zavarovalniški agentje, peki, porodne babice, poštarji, gradbeniki, avtomehaniki, turistični vodniki, prodajalci, živilski tehnologi, radijski voditelji, novinarji in marsikaj drugega.

 

Pri spoznavaju določenega dela, storitve ali panoge uporabljajo pripomočke, ki so povsem realni, le prilagojeni njihovi velikosti in sposobnostim. Osvajanje novih znanj poteka vodeno skozi animacijo, na podlagi skrbno zastavljenih programov za vsako igralno enoto. V pekarni, avtomehanični delavnici, hiši žuželk, hiši dobrega počutja, turistični agneciji, na banki, pošti, v tiskarni, finančni hiški, na železniški postaji, v pralnici in sušilnici, televizijskem in radijskem studiu ... pridobivajo različne veščine in krepijo svoje sposobnosti na povsem sproščujoč način. Učenje ne poteka na pamet, ampak skozi različna raziskovanja, pogovore, razglabljanja, zabavne aktivnosti, reševanja, ugibanja, ekperimentiranja, igro vlog ipd.

 

Malo mesto, ki je videti povsem realno, je skupaj z družbeno odgovornimi partnerji zasnovano kot nekakšen podaljšek učnega načrta in vrtčevskega kurikuluma, zato ga z vesljem obiščejo tudi organizirane skupine iz vrtcev, šol in zavodov v okviru tehniških, družboslovnih, kulturnih in naravoslovnih dni.

 

Vljudno vabljeni, da nas obiščete v novem šolskem letu in otrokom omogočite neprecenljivo izkušnjo ob razkrivanju malega mesta skupaj s sovrstniki.

 

Vir: SURS