Ste se kdaj vprašali, česa ne smemo metati v kanalizacijo in zakaj? Odgovor in veliko drugih koristnih informacij dobijo otroci v kreativnem otroškem mestu Minicity.

 

Odpadkov ne smemo metati v kanalizacijo, saj to lahko povzroči številne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi. Kanalizacijski sistem je namenjen samo odvajanju odpadnih voda iz hiš in drugih objektov. Če v kanalizacijo vržemo odpadke, lahko to vodi k zamašitvi ali poškodbi kanalizacijskih cevi,  ali naprav na kanalizacijskem sistemu, poplavam in tudi spremembi sestave odpadne vode do te mere, da se upočasni ali zavre njeno čiščenje na čistilni napravi.

 

JP VOKA SNAGA opozarja na snovi, s katerimi se dnevno srečujemo in ne sodijo v odtoke oz. v kanalizacijo:

- odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike;

- gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov;

- barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih;

- trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe;

- organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodalce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo;

- različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vrtov ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov;

- vsebine septičnih jam, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave.

Vezalkar Vojka

V kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana ob podpori JP VOKA SNAGA stoji pravi pitnik, na katerem se lahko otroci odžejajo. Vezalkar Vojka jim prijazno sporoča: ''Pijte vodo iz pipe.'' 

 

Pod vodstvom animatorja skupaj s simpatično junakinjo se učijo spoštovanja vode, saj je kot dobrina izredno pomembna za vsa živa bitja na našem planetu, a je njena količina omejena. Ponotranjijo, kako moramo ravnati z njo, da je ne smemo trošiti po nepotrebnem, in kako moramo skrbeti, da je čista. Animator jim posreduje pomembne informacije:

 

- da moramo omejiti uporabo pralnih in pomivalnih sredstev;

 

- da moramo premišljeno in odgovorno ravnati z izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi (z zdravili, izdelki za osebno higieno, kozmetiko ipd.);

 

- da izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne zlivamo v odtok ali straniščno školjko;

 

- da kupujemo manj in izbiramo izdelke za večkratno uporabo, z manj embalaže in, ko je mogoče, iz druge roke, saj se za proizvodnjo vsakega izdelka porablja voda.

 

Vojka otroke povabi tudi v Srečno mesto, kjer so doma tudi preostali Vezalkarji: Hubert, Cofi, Urbi in Holdi. Vseh šest junakov je del projekta Javnega holdinga Ljubljana, Energetike Ljubljana, JP VOKA SNAGE in Ljubljanskega potniškega prometa. Pripravili tudi učno knjižico, s pomočjo katere otroci postanejo člani gibanja Vezalka. V njej so številne naloge, ki vključujejo znanje o ločevanju odpadkov, obnovljivih in neobnovljivih virih energije, varčevanju z energijo, potovanju z mestnim avtobusom, izdelovanju igrač iz odpadnega materiala, številne poskuse z vodo in drugo. Pomagajo Ljubljani, da je lepa in čista.

 

V igralni enoti Srečno mesto, v Minicityju, mali obiskovalci spoznajo veliko koristnih trikov in pridobijo bogato znanje o tem, kako skrbeti zase, druge, mesto in planet. Ob tem burijo svojo domišljijo, so ustvarjalni, ekperimentirajo, razvijajo občutek odgovornosti do okolja in samostojnost. Animatorji spodbujajo njihov raziskovalni duh, kritično in logično mišljenje, otroci pa hkrati krepijo motorične spretnosti. Med didaktično igro spoznavajo tudi poklice, kot so vodovodar, voznik avtobusa, kontrolor, ključavničar, energetik, strojnik kotlovskih naprav, odčitovalec, meterolog in druge, skratka postanejo to, kar si želijo.

 

Vir: JP VOKA SNAGA