Prenova delovnih prostorov je za podjetja pomemben korak in vse prej kot enostavna naloga. Ključno je, da se je lotite premišljeno, z vnaprej določenimi cilji. Preden v prostore uvajate kakršnekoli spremembe, za mnenje povprašajte tiste, ki jih najpogosteje uporabljajo, torej zaposlene. Ugotovite, kakšne prostroske spremembe potrebujejo, da lahko svoje vsakodnevne delovne aktivnosti opravljajo čim bolj učinkovito.

Načrtovanje prostora za vsako ekipo podjetja

 

Najlažje bi bilo, če bi obstajala neka univerzalna zasnova delovnih prostorov, ki bi ustrezala vsem podjetjem, a žal je ne boste našli. Pomembno je, da so delovni prostori, ne glede na katero panogo se nanašajo, zasnovani za vsako ekipo podjetja posebej. Dejstvo je namreč, da ljudje zaznavamo in doživljamo prostor različno, obenem se razlikujejo tudi naše potrebe in želje. Nekateri posamezniki so produktivnejši v miru in tišini, drugi se napajajo z energijo živahnejših in glasnejših okolij. Kar je morda učinkovito pri določenem podjetju, v drugem, četudi je iz sorodne panoge, pogosto ne bo.

 

Zakaj je pomembno pri prenovi delovnih prostorov upoštevati zaposlene?

 

Ena izmed glavnih napak, ki jih lahko storite pri prenovi delovnih prostorov, je, da v prostor uvajate spremembe na pamet, ne pa na podlagi zbranih podatkov. To pomeni, da od zaposlenih ne pridobite informacij o tem, kakšen prostor potrebujejo, da lahko svoje delo opravljajo kar se da učinkovito. S tem pa tudi tvegate, da boste v delovno okolje vnesli spremembe, ki na delovno uspešnost ekipe nimajo posebnega vpliva, ali pa še slabše: jo pri delu celo ovirajo. Vse to pa lahko vodi v večje nezadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem. Prav tako, če zanemarite mnenje zaposlenih, lahko tvegate dodatne stroške in zamude pri končni ureditvi delovnih prostorov, saj lahko v fazi dejanske prenove ugotovite, da ste nekaj naredili brez potrebe ali pa ste nekaj spregledali in bo v to treba vložiti dodaten čas in finančna sredstva.

Zato je smotrno, da zaposlenim date priložnost, da sodelujejo pri prenovi delovnih prostorov že od samega začetka, pri načrtovanju in tudi kasneje pri izvedbi. Le-tako boste dobili rezultat: novi delovni prostori – večja motivacija za delo in večje zadovoljstvo celotne ekipe.   

 

Kako pri ekipi ugotoviti, kakšne prenove prostorov so potrebne?

 

Kot smo omenili – prva faza pred začetkom prenavljanja delovnih prostorov je, da se pri ekipi zaposlenih pozanimate, kakšne prostore potrebujejo, da lahko učinkovito delajo. Informacije lahko zberete na različne načine.

 

Poslužite se lahko ankete, v kateri zaposlene povprašate o njihovih potrebah, željah in pomislekih, ki se nanašajo na delovni prostor, v katerem opravljajo svoj poklic. Vprašanja se lahko nanašajo na elemente, ki podpirajo ali ovirajo njihove delovne aktivnosti in počutje (na primer: ali je v prostorih dobra razsvetljava, ali jim temperatura prostora ustreza, ali imajo premalo prostora in zasebnosti, kakšno opremo bi rabili za nemoteno in učinkovito delo ...).

 

Fokusna skupina, ki jo sestavlja peščica zaposlenih, lahko da vpogled, kakšne so potrebe in želje zaposlenih v zvezi z delovnim prostorom. Pri tem pa boste dobili točne informacije, kaj jim je všeč pri sedanjih in kaj bi želeli spremeniti, da bi bila njihova učinkovitost čim večja.

 

Vsakega posameznega zaposlenega lahko povabite tudi na pogovor in se z njim pomenite o tem, kakšen je njegov pogled na delovne prostore. Tako boste dobili dobra izhodišča za načrtovanje njihove prenove.

 

Organizirate lahko delavnico ali srečanje, na katerem izmenjujete mnenja o delovnih prostorih, ki jih uporabljate. Dopustite, da prav vsakdo pride do besede. Med podajanjem informacij lahko skupaj najdete ustrezne predloge oblikovanja novih delovnih prostorov, ki bodo udobni, varni, sodobni in boste vsi skupaj z veseljem v njih opravljali svoje delovne zadolžitve.

 

Studio LIST: specialist za načrtovanje delovnih prostorov po meri ekipe

V arhitekturnem biroju Studio LIST  podjetjem in oragnizacijam pomagajo pri razvoju prostorskih strategij. Specilizirani so za vodenje projektov s področja investicij v poslovne in proizvodne prostore.

Nudijo vam lahko celostno podporo na vsakem koraku, in sicer pri:

- raziskavi obstoječih delovnih prostorov,

- načrtu delovnih prostorov,

- izvedbi delovnih prostorov in

- analizi novih delovnih prostorov.

 

Raziskave kažejo, da 85 odstotkov svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, od tega 35 odstotkov na delovnem mestu, kar je 734.680 ur v 40 letih. Zato je prav, da vaši ekipi zaposlenih omogočite produktivne, povezovalne in varne delovne prostore. Obrnite se na ekipo izkušenih strokovnjakov iz Studia LIST in z njimi izpeljite svojo idejo o prenovi delovnih prostorov.

 

Kontaktne podatke dobite na povezavi.

 

Vabljeni na webinar Vaša ekipa je vrhunska. So tudi vaši delovni prostori?

 

Vljudno vabljeni na webinar ''Vaša ekipa je vrhunska. So tudi vaši delovni prostori?'', ki ga organizira Studio LIST v četrtek, 1. 6. 2023, od 9.00 do 11.00. Udeležba na webinarju je brezplačna, potrebna je le predhodna prijava.

 

Z vami bodo delili nasvete, kako lahko s premišljeno načrtovanimi delovnimi prostori uspešno spodbujate učinkovitost pri delu. Naučili se boste, na katere prostorske dejavnike je sploh treba biti pozoren v delovnih prostorih.

 

Kot darilo boste prejeli PDF povzetek 16 ključnih dejavnikov v prostoru, ki pozitivno vplivajo na delovno učinkovitost.

 

Predaval bo Miha Prosen, mag. inž. arh. in direktor studia arhitekture in oblikovanja LIST, ki je razložil, komu je webinar namenjen: ''Udeležbo priporočam HR managerjem, direktorjem družb, office managerjem, vodjem vzdrževanja ter vsem, ki načrtujete, urejate in organizirate delovne prostore za svoje podjetje.'' Dodal je, da se boste udeleženci na webinarju seznanili, kako lahko delovni prostori vplivajo na počutje ekipe, s tem pa na njihovo učinkovitost pri delu. ''Naučili se boste prepoznati, ali vaši delovni prostori podpirajo vsakodnevne delovne aktivnosti ekipe in delovne procese podjetja. Predstavljeni bodo nekateri praktični primeri prenove delovnih prostorov in ideje, ki jih lahko podjetja implementirajo tudi v svoje prostore.'' 

 

Podrobnosti o programu webinarja si preberite TUKAJ.

 

Arhitekturna hiša v Minicityju

 

V kreativnem otroškem mestu Minicity, kjer vsak otrok postane to, kar si želi, se skriva tudi Arhitekturna hiša, ki je nastala ob podpori partnerja Studio LIST. V tej edinstveni, črno-beli igralni enoti, otroci, stari od dve do 14 let, spoznavajo delo krajinskega in stavbenega arhitekta ter notranjega oblikovalca, gradijo svoje domišljijsko mesto na stenah igralne enote, opremljajo notranje prostore, barvajo načrte, s kockami gradijo trdne konstrukcije, spoznavajo različne materiale, njihovo namembnost in sestavo ... Pester nabor aktivnosti poteka pod vodstvom kompetentnih animatorjev v sproščujočem okolju, pri čemer se otroci učijo samostojnosti, razlikovanja, burijo domišljijo, so spodbujeni k razmišljanju in pomnenju novih informacij, logično sklepajo, krepijo fino motoriko in osvajajo nove spretnosti.

 

Želite izvedeti več o Arhitekturni hiši? Klik, klik na povezavo

 Avtor: N. K.