Vsako leto 8. junija obeležujemo Svetovni dan oceanov, da bi poudarili pomen oceanov za naš planet in življenje na njem. Oceani pokrivajo več kot 70 % zemeljske površine in igrajo ključno vlogo pri uravnavanju podnebja, zagotavljanju hrane in kisika ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vendar pa se danes soočamo z velikimi izzivi, vključno z onesnaževanjem, prekomernim ribolovom in podnebnimi spremembami.

Med podjetji, ki aktivno prispevajo k trajnostnemu ribolovu in varovanju oceanov, izstopa Rio Mare, vodilna blagovna znamka v predelavi in trženju ribjih izdelkov. Rio Mare je zavezan k trajnostnemu poslovanju in sprejema vrsto ukrepov za zaščito morskih ekosistemov. 

Rio Mare in trajnostni ribolov 

Rio Mare se zaveda, da je trajnostni ribolov ključnega pomena za ohranjanje ribjih populacij in morskih habitatov. Zato podjetje sledi smernicam, ki so jih razvili strokovnjaki za trajnostni ribolov, in sodeluje z različnimi organizacijami za certificiranje ribolova. Med temi organizacijami izstopa Marine Stewardship Council (MSC), ki podeljuje certifikate ribjim proizvodom, ulovljenim na način, ki ne škoduje okolju in zagotavlja ohranitev ribjih populacij.

Rio Mare je članica mednarodnih iniciativ, kot je International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), ki združuje znanstvenike, okoljevarstvenike in industrijske partnerje z namenom izboljšanja trajnosti tunolovnega ribolova. Sodelovanje v ISSF podjetju omogoča dostop do najnovejših znanstvenih raziskav in metod za trajnostno upravljanje ribolova. 

Poleg tega Rio Mare sodeluje v projektih, ki podpirajo lokalne skupnosti in zmanjšujejo okoljski odtis ribolova. S pomočjo teh projektov podjetje pomaga izboljšati življenja ribičev in njihovih družin, hkrati pa skrbi za dolgoročno zdravje morskih ekosistemov.

 Ocean v Minicityju

Rio Mare aktivno sodeluje tudi pri osveščanju javnosti o pomenu trajnostnega ribolova in varovanja oceanov. S kampanjami in izobraževalnimi programi podjetje spodbuja potrošnike k odgovorni izbiri ribjih izdelkov ter jih informira o tem, kako lahko sami prispevajo k varovanju morskih ekosistemov.

V igralni enoti Ocean v Minicityju, ki je nastala pod okriljem podje4tja Rio Mare, se otroci spoznajo s trajnostnim ribolovom in se preizkusijo v čiščenju mini oceana sredi igralne enote. Preko dejavnosti pa se spoznajo z odgovornim ravnanjem z oceanom. Na koncu pa preizkusijo še svoje kuharske sposobnosti in pripravijo najkvalitetnejšo tunino omako, ki se odlično poda k testeninam. 

Podjetje Rio Mare na tak način že od majhnega otroka usmerja k pravilnemu ravnanju v oceanu in k razmisleku o našem ravnanju. 

Na Svetovni dan oceanov se spomnimo, kako dragoceni so naši oceani in kako nujno je, da jih varujemo. Podjetje Rio Mare s svojim zavezovanjem k trajnostnemu ribolovu in varovanju morskih virov postavlja zgled odgovornega poslovanja. 

Naj bo Svetovni dan oceanov priložnost za razmislek o naših navadah in spodbuda, da vsi skupaj prispevamo k ohranjanju zdravih in čistejših oceanov.