1. oktober obeležujemo kot svetovni dan kmetic in letošnji poteka pod sloganom Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji covid-19.

 

Organizacija združenih narodov že 12 let 15. oktober označuje kot svetovni dan kmetic, ker želi opozoriti na problematiko mladih žensk v kmetijstvu. Zavedati se moramo namreč, da imajo ključno vlogo v kmetijstvu, pri prehranski varnosti in prehrani, upravljanju z zemljišči in naravnimi viri ter v podeželskih podjetjih.

 

Letos niso v zavidljivem položaju, saj je pandemija covid-19 prinesla številne sprembe in otežila njihovo delo. Njihovo neplačano delo na kmetiji in v gospodinjstvu se je v času zaprtja povečalo, mobilnost zmanjšala, dobavne verige so prekinjene ali motene. Na vse to pa vplivajo še podnebne in konfliktne krize.

 

OZN spodbuja, da se kmeticam pomaga z različnimi ukrepi, da se okrepijo in bodo še bolj pripravljene na krize, ki prihajajo. Statistični podatki kažejo, da ena izmed treh zaposlenih žensk dela v kmetijskem sektorju, da v nerazvitem svetu z ročnim črpanjem vode kmetice zalagajo kar 80 odstotkov gospodinjstev brez tekoče vode, da imajo manj pravic kot moški in se borijo s spolno diskriminacijo. V Sloveniji je 48-odstoten delež žensk, vključenih v kmetijsko gospodarstvo, 29 odstotkov pa jih zaseda vodstvene položaje v tej panogi.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ustanovilo Svet za ženske na podeželju. Spremljajo njihov položaj na podeželju, prispevajo k ozaveščanju le-tega, informirajo o problematiki širšo javnost, spodbujajo organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje na podeželju.

 

V Greencityju otroci spoznavajo tradicionalno slovensko dejavnost – kmetijstvo

 

V kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana se pod pokroviteljstvom Mreže za podeželje in  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skriva tudi najbolj zeleno mesto v malem – Greencity, ki vključuje tudi leseni kotiček. V njem animatorji skozi didaktično igro predstavijo kmetijstvo, poljedelstvo, čebelarstvo in ozaveščajo o pomembnosti lokalne pridelave prehrane. Otroci izvedo, kaj je ozimnica, ličkanje, spoznajo se z delom predelovalca, prodajalca lokalnih izdelkov, kmeta, branjevke ... Podučijo se o pomembnosti kratkih verig med pridelovalcem in potrošnikom ter pomembnosti uživanja raznovrstnega in kakovostnega sadja ter zelenjave za naše zdravje.

 

Več informacij o Greencityju in tem, kateri kotički so še prisotni v njem, preberete na minicity.si. Vabljeni! Vstop v Greencity, ki je del Minicityja, je brezplačen. Dobrodošli ste od ponedeljka do sobote, od 10. do 20. ure, in ob nedeljah od 10. do 18. ure.

 

Prispevek je nastal v sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Avtor: N. K.