Na svetovni dan knjige knjige bomo v malem mestu simbolično otvorili igralno enoto Založba Morfemplus. Po slavnostnem prerezu rdečega traku bomo spoznali kdo sta pisatelj in pesnik, kako nastane knjiga, kdaj nastopi lektor in knjigo tudi sami izdelali. Obiskala pa nas bosta tudi cenjena gosta, pesnik Milan Dekleva in ilustratorka Suzi Bricelj.