Izdavačka kuća
Partnerji pri projektu:

U izdavačkoj kući djeca uče o zanimanjima koja doprinose stvaranju knjige. Ispituju se u izradi vlastite knjige, čitaju kvalitetnu dječju književnost i pretvaraju se u bajkovitog heroja. Svrha programa je približiti djecu knjigama, pročitati ih i upoznati sa zanimanjima u izdavaštvu.