Kuča ponovne uporabe

U kući za ponovnu uporabu želimo podići svijest potrošača koji se ponašaju odgovorno u pogledu otpada i smanjuju svoj individualni ugljični otisak, kao i poticati druge da slijede ovaj primjer.