Rodilište
Partnerji pri projektu:

Tematski kutak prikazuje rodilište gdje djeca uče o cijelom procesu od oplodnje do rođenja, uče o potrebama majki i (nerođene) djece, kako u smislu njege, prehrane, spavanja i hranjenja hranjivim tvarima. Budući da se ne rađa samo beba, već i čitav niz specifičnih obveza, roditelji i braća i sestre uče o svim važnim aspektima kada dođu kući, koji se mijenjaju s dobi djeteta - navike spavanja i prehrane, potrebe za igrom, njegom i socijalizacija.