Animacije

Ura animacije: 35 € na animatorja 

Cena vključuje 1 animatorja/7 otrok*, vse potrebne materiale in prevoz v oddaljenosti do 15 km v eno smer od matičnih prostorov Minicity v ljubljanskem BTC-ju**. Vzgojno-izobraževalni zavodi 

  • 2 uri: 5 €/ troka
  • 3 ure: 6 €/otroka
  • 4 ure: 7 €/otroka

V ceno animacij za vzgojno-varstvene zavode je vključena animacija otrok (1 animator/15 otrok), program, vsi potrebni materiali in prevoz v oddaljenosti do 15 km v eno smer od matičnih prostorov Minicity v ljubljanskem BTC-ju**. Za izvedbo programa mora biti prijavljenih vsaj 35 otrok.

*Na vsakih 7 otrok je potreben 1 animator, kar pa ne velja za vzgojno-varstvene zavode in otroke s posebnimi potrebami. Pri otrocih s posebnimi potrebami je potrebno zagotoviti 1 animatorja/4 otroke. 

**Potni stroški za lokacije, oddaljene nad 15 km od Minicityja Ljubljana (BTC Ljubljana), se doplačajo.